1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. กำแพงเพชร   >  
  7. ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถ.กำแพงเพชร – สุโขทัย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

(055) 711-921, (055) 712-528

(055) 711-921, (055) 712-528

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท / ชาวต่างชาติ 40 บาท รถจักรยาน 2 ล้อ คันละ 10 บา ท / รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ และรถจักรยาน 3 ล้อ คันละ 20 บาท / รถจักรยนต์ 3 ล้อ คันละ 30 บาท / รถยนต์ คันละ 50 บาท

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มโบราณสถานในเขตอรัญญิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั้น มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น เนื่องด้วยมีโบราณสถาน 80 กว่าแห่ง รวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นในบริเวณที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน ประมาณ 2,114 ไร่ และโบราณสถานทั้งหมดล้วนเป็นของแท้ดั้งเดิม ที่แสดงถึงฝีมือและความเชื่อของ บรรพชนในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสภาพภูมิประเทศโดยรอบยังเป็นป่าธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ไว้ เพื่อคงบรรยากาศในอดีต ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีความสมบุรณ์มากยิ่งขึ้น จนทำให้คณะกรรมการมรดกโลกฯ (UNESCO) ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในปี พ.ศ. 2534 โดยแบ่งเป็นเขตภายในกำแพงเมือง มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ เขตวังโบราณ (สระมน) ศาลพระอิศวร กำแพงเมือง คูเมือง รวมถึงป้อมประตูต่างๆ และเขตนอกกำแพงเมืองหรือเขตอรัญญิก มีโบราณสถานที่เป็นวัดขนาดใหญ่น้อย รวมทั้ง 40 แห่ง วัดที่สำคัญ คือ วัดพระนอน วัดพระสี่อริยาบถ วัดสงห์ วัดช้างรอบและวัดอาวาสใหญ่ เป็นต้น มาที่ดีต้องดู! โขนแสดงความรุ่งเรืองของเมืองกำแพงเพชร โดยมีประติมากรรมจำลอง พร้อมวิดีทัศน์อธิบายความเจริญของจังหวัดกำแพงเพชรในอดีต และการได้รับประกาศให้เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในทุกวันนี้

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล