1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. สุโขทัย   >  
  7. ศูนย์อนุรักษ์และศึกษา เตาเผาสังคโลก หมายเลข 61

ศูนย์อนุรักษ์และศึกษา เตาเผาสังคโลก หมายเลข 61

สุโขทัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190

(055) 679-211

(055) 679-211

www.thai.archaeology.info

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ใหญ่ 10 บาท / ชาวต่างชาติ 40 บาท

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาเผาเตาสังคโลกหมายเลข 61 นี้ มีการขุดค้นทางโบราณคดี ที่แสดงให้เห็นพัฒนาการช่วงต้นของเตาเผาสังคโลก ที่มีอายุเก่าที่สุดเท่าที่เคยมีการขุดพบมา โดยมีลักษณะเป็นตาประทุนใต้ดิน แบบความร้อนเฉียงขึ้น โดยกรมศิลปากรได้สร้างความตาคลุมไว้ และจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเตาเผา พร้อมจัดแสดงวัตถุโบราณ เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมาของเครื่องสังคโลกเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดี ที่มีการผลิตและนิยมอย่างแพร่หลายในสมัยสุโขทัย และมีศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ศูนย์แห่งนี้ พร้อมแสดงถึงวิวัฒนาการของเครื่องสังคโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาที่นี่ต้องดู! เครื่องปั้นดินเผา วัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาวุธของคนสมัยโบราณ ที่มีการขุดพบและเก็บรักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล