สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. สุโขทัย   >  
  7. ศูนย์อนุรักษ์และศึกษา เตาเผาสังคโลก หมายเลข 61

ศูนย์อนุรักษ์และศึกษา เตาเผาสังคโลก หมายเลข 61

สุโขทัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190

(055) 679-211

(055) 679-211

www.thai.archaeology.info

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ใหญ่ 10 บาท / ชาวต่างชาติ 40 บาท

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาเผาเตาสังคโลกหมายเลข 61 นี้ มีการขุดค้นทางโบราณคดี ที่แสดงให้เห็นพัฒนาการช่วงต้นของเตาเผาสังคโลก ที่มีอายุเก่าที่สุดเท่าที่เคยมีการขุดพบมา โดยมีลักษณะเป็นตาประทุนใต้ดิน แบบความร้อนเฉียงขึ้น โดยกรมศิลปากรได้สร้างความตาคลุมไว้ และจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเตาเผา พร้อมจัดแสดงวัตถุโบราณ เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมาของเครื่องสังคโลกเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดี ที่มีการผลิตและนิยมอย่างแพร่หลายในสมัยสุโขทัย และมีศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ศูนย์แห่งนี้ พร้อมแสดงถึงวิวัฒนาการของเครื่องสังคโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาที่นี่ต้องดู! เครื่องปั้นดินเผา วัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาวุธของคนสมัยโบราณ ที่มีการขุดพบและเก็บรักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล