1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. สุโขทัย   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

สุโขทัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

69 ถ.ประชาราษฎร์ 4 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110

(055) 641-571, (055) 643-166

(055) 641-571, (055) 643-166

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:30

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 10 บาท / ชาวต่างชาติ 30 บาท

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระสวรรควรนายก (ทองคำ จิตรธร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม (วัดกลาง) และเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสนใจในการศึกษาและอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ได้สะสมไว้เป็นคุณสมบัติของชาติ โดยขอให้กรมศิลปากรจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นไว้ภายในวัดสวรรคาราม ดังนั้นในปี 2524 กรมศิลปากรจึงได้นำโบราณวัตถุจากวัดสวรรคารามมาจัดแสดงรวมทั้งได้เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งของจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง และโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบในบริเวณเมืองศรีสัชนาลัย เครื่องถ้วยสังคโลกที่กรมศิลปกากรได้จากแหล่งเรืออับปางบริเวณอ่าวสัตหีบใกล้เกาะคราม และโบราณวัตถุที่ประชาชนมอบให้ มาจัดแสดงไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองที่สืบเนื่องกันมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527 และตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระสวรรควรนายก ผู้อุทิศโบราณศิลปวัตถุไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ มาที่นี่ต้องดู! พระพุทธรูปลีลา ศิลปะสุโขทัย สมัยพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 และเครื่องด้วยเคลือบสีน้ำตาลศิลปะสุโขทัย สมัยพุทธศตวรรษที่ 19 – 21 ซึ่งพบที่เตาเผาเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล