1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. พิษณุโลก   >  
  7. พิพิธภัณฑ์พื้นฐานจ่าทวี

พิพิธภัณฑ์พื้นฐานจ่าทวี

พิษณุโลก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

26/138 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

(055) 212-749, (055) 301-668

(055) 211-596

วันและเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

เด็ก 20 บาท / ผู้ใหญ่ 50 บาท

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้ ก่อตั้งโดยจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ซึ่งมีความรักและผูกพันกับข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านเมืองเป็นอย่างมาก จึงตั้งใจที่จะรักษาไว้ให้เป็นคลังแห่งความรู้ที่คนไทยทุกคนให้รู้จัก ที่มาของตัวเอง โดยเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่ปี 2526 จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจในวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยที่สุด โดยผ่านในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพิษณุโลก เครื่องใช้พื้นฐานไทยในอดีต ที่สะท้อนชีวิต วิธีคิดภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงนิทรรศการบอกวิถีชีวิตไทยในอดีต ทั้งวิถีชีวิตของลาวโซ่ง และชาวไททรงดำ ในจังหวัดพิษณุโลก และชีวประวัติของครูทิว บูรณเขตต์ ช่างพื้นฐานแห่งเมืองพิษณุโลกด้วย มาที่นี่ต้องดู! ‘ควายไม้’ ซึ่งทำมาจากไม้ทั้งตัว เป็นวัตถุสำคัญที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์จ่าทวี และพบอยู่ทั่วบริเวณพิพิธภัณฑ์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล