สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. พิษณุโลก   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช

พิษณุโลก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวิหาร ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

(055) 241-717

(055) 241-717

www.thailandmueum.co.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินี้ แต่เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวาหร จัดแสดงวัตถุที่มีผู้ศรัทธานำมาถวายวัด และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2504 กรมศิลปากรได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นพระพุทธชินราช เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีโบราณวัตถุเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพิษณุโลก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งจังหวัด โดยได้จัดแสดงวิหารพระพุทธชินสีห์ และภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชิสีห์ และตู้จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นในเขตจังหวัดพิษณุโลก มาที่นี่ต้องดู! องค์จำลองพระพุทธชินสีห์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดให้อัญเชิญ องค์จริงเป็นไปประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ซึ่งเป็นเครื่องพุทธบูชาถวายโปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล