1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. ลำปาง   >  
  7. พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง

พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง

ลำปาง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านไหล่หิน ม.2 ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 52130

(054) 274-006 (วัดไหล่หิน)

(054) 274-212 (อบต.ไหล่หิน)

www.watlaihinluang.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

วัดไหล่หินหลวง มีอีกเชื่อหนึ่งว่าวัดเสลารัตนปัพพะตาราม (ไหล่หินแก้วช้างยืน) หรือเรียกสั้นๆ ว่าวัดหลวง สันนิษฐานว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. 2014 ตามคัมภีร์ใบลานที่ค้นพบในวัด และกรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปี 2523 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเก็บวัตถุโบราณของท้องถิ่น ซึ่งบอกเล่าถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนที่มีมาแต่อดีต รวมทั้งสมบัติเก่าแก่อันทรงคุณของครูบามหาป่าเจ้าเกสระปัญโญ นักบุญผู้สร้างวิหารโบราณอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ซึ่งแต่เดิมนั้นได้นำสิ่งของเครื่องใช้และวัตถุโบราณโบราณต่างๆ มาเก็บรวบรวมไว้ที่ศาลาวัด และในระหว่างปี 2512 ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพิ่มขึ้น และได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อจัดแสดงวัตถุ นำเสนอวิถีชีวิต เรื่องราวความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ระบบเหมืองฝ่าย วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา ของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาที่นี่ต้องดู! เอิ๋บ (ปิ่นโต) หม่าน้ำ (กระติกน้ำ) ก๊างป๋อ (เครื่องปั่นเชือกบ่อ) และวี (พัด / ตาลปัตร) ซึ่งแสดงถึง เป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวโยนกแต่เดิม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล