1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. ลำพูน   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมัน สามทหาร

พิพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมัน สามทหาร

ลำพูน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

10 ถ.วังซ้าย ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

08-4611-2250

www.coke.com, www.thaiscotev.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

00:00 - 24:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม **กรณีต้องการพบเจ้าหน้าที่บรรยายและนำชม ต้องแจ้งการนัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วัน

ประวัติความเป็นมา

ปั๊มน้ำมันสามทหารในจังหวัดลำพูน เปิดให้บริการในปี 2503 เดิมใช้ชื่อว่าบริษัทลำพูน จังหวัดพานิชย์ จำกัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานบริการ ‘ประสิทธิ์บริการ’ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน ขององค์การเชื้อเพลิง กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเป็นสถานีปั๊มน้ำมันสามทหารที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ทางเทศบาลเมืองลำพูนจึงได้เข้ามาดำเนินการปรับภูมิทัศน์ จัดเป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยให้ชื่อว่า ‘สวนคุณธรรมสมานสามัคคี’ และกลุ่มหริกุญชัยคลับได้จัดทำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมัน สามทหารขึ้น ในปี 2550 เพื่ออนุรักษ์ปั๊มน้ำมันสามทหารให้เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมชุมชนในอดีตของจังหวัดลำพูน และพัฒนาการของน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย และสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีใจอนุรักษ์อาคาร เครื่องใช้สิ่งของ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสามทหารให้คงอยู่สืบไป มาที่นี่ต้องดู! หัวจ่ายและปั๊มลม ป้ายสัญลักษณ์ปั๊ม และน้ำมัน น้ำมันเครื่องสามทหาร ซึ่งเป็นของเดิมที่ใช้ในอดีตและไม่สามารถหาชมได้แล้ว

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายนเรนทร์ ปัญญาภู

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล