1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. ลำพูน   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

ลำพูน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 122 ถ.อินทยงยศ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

(053) 511-186

(053) 530-536

www.thailandmuseum.com

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 10 บาท / ชาวต่างชาติ 30 บาท

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูนนี้ เป็นพิพิธฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาคแห่งแรกของภาคเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี 2470 โดยพระยาราชนุกูลวิบูลย์ภักดี (อวบ เปาโรหิต) สมุหเทศบาภิบาล มณฑลพายัพขณะนั้น เพื่อใช้ในการคุ้มครองรักษาสมบัติ และวัฒนธรรมของมณฑลพายัพไม่ให้สูญหาย โดยปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง ทั้งด้านวิชาการ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชาวลำพูน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนเกิดความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ และร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมของตน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของเมืองลำพูน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงรัตนโกสินทร์ รวมถึงโบราณวัตถุ ศิปลวัตถุ ที่พบและมีอยู่ในท้องถิ่นด้วย มาที่นี่ต้องดู! ศิลาจารึกวัดดอนแก้ว ที่มีการจารึกอักษรมอญโบราณ ภาษาบาลีและภาษามอญ อายุตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 17 และเศียรฤาษีดินเผา สมัยหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 15 – 17 เศียรพระพุทธรูปดินเผาและเศียรกษัตริย์ (เศียรเทพเจ้า) สมัยหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 16 – 17 รวมถึงเศียรพระพุทธรูปศิลา สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ด้วย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล