สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. ลำพูน   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

ลำพูน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 122 ถ.อินทยงยศ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

(053) 511-186

(053) 530-536

www.thailandmuseum.com

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 10 บาท / ชาวต่างชาติ 30 บาท

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูนนี้ เป็นพิพิธฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาคแห่งแรกของภาคเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี 2470 โดยพระยาราชนุกูลวิบูลย์ภักดี (อวบ เปาโรหิต) สมุหเทศบาภิบาล มณฑลพายัพขณะนั้น เพื่อใช้ในการคุ้มครองรักษาสมบัติ และวัฒนธรรมของมณฑลพายัพไม่ให้สูญหาย โดยปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง ทั้งด้านวิชาการ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชาวลำพูน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนเกิดความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ และร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมของตน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของเมืองลำพูน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงรัตนโกสินทร์ รวมถึงโบราณวัตถุ ศิปลวัตถุ ที่พบและมีอยู่ในท้องถิ่นด้วย มาที่นี่ต้องดู! ศิลาจารึกวัดดอนแก้ว ที่มีการจารึกอักษรมอญโบราณ ภาษาบาลีและภาษามอญ อายุตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 17 และเศียรฤาษีดินเผา สมัยหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 15 – 17 เศียรพระพุทธรูปดินเผาและเศียรกษัตริย์ (เศียรเทพเจ้า) สมัยหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 16 – 17 รวมถึงเศียรพระพุทธรูปศิลา สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ด้วย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล