สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


โฮงหลวงแสงแก้ว

เชียงราย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดพระแก้ว เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

(053) 711-385

(053) 715-875

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ ผู้มีความศรัทธาในวัดพระแก้ว มีความประสงค์จะสร้างอาคารถวายเป็นพุทธบูชา ได้เริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้ในปี 2538 จากนั้นจึงได้พัฒนาขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด จากนั้นจึงได้พัฒนาขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด เพื่อเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุของวัดและของที่ศรัทธานำมาถวาย รวมทั้งข้อมูลทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา และชีวประวัติของบุคคลสำคัญ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา โดยทางวัดได้ขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ‘สธ’ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อันเชิญมาประทับไว้หน้าอาคารและพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์โองหลวง แสงแก้ว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 มาที่นี่ต้องดู! เครื่องปั้นดินเผา และโบราณวัตถุ รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องเขิน และคัมภีร์ใบลาน ที่บอกเล่าเรื่องราวของพุทธศาสนาได้อย่างละเอียด

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล