โฮงหลวงแสงแก้ว

เชียงราย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดพระแก้ว เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

(053) 711-385

(053) 715-875

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ ผู้มีความศรัทธาในวัดพระแก้ว มีความประสงค์จะสร้างอาคารถวายเป็นพุทธบูชา ได้เริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้ในปี 2538 จากนั้นจึงได้พัฒนาขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด จากนั้นจึงได้พัฒนาขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด เพื่อเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุของวัดและของที่ศรัทธานำมาถวาย รวมทั้งข้อมูลทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา และชีวประวัติของบุคคลสำคัญ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา โดยทางวัดได้ขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ‘สธ’ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อันเชิญมาประทับไว้หน้าอาคารและพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์โองหลวง แสงแก้ว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 มาที่นี่ต้องดู! เครื่องปั้นดินเผา และโบราณวัตถุ รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องเขิน และคัมภีร์ใบลาน ที่บอกเล่าเรื่องราวของพุทธศาสนาได้อย่างละเอียด

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล