สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. เชียงราย   >  
  7. พิพิธภัณฑ์พระประทีปโกลด์แลนด์

พิพิธภัณฑ์พระประทีปโกลด์แลนด์

เชียงราย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย 57110

(053) 653-038-40,

(053) 653-034

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

เด็ก 50 บาท / ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

การเดินทางถึงพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

จากตัวเมืองเชียงราย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งสู่อำเภอแม่สาย ก่อนถึงตัวอำเภอแม่จัน เมื่อผ่านทางแยกซ้ายไปอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1089 ตรงไปอีกเล็กน้อย จะพบ ทางแยกขวาไปอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ชื่อแยกแม่จัน – เชียงแสน ให้ไปทางแยกขวา ทางหลวงหมายเลข 1016 ถนนแม่จัน – เชียงแสน มุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงแสน จะพบทางเข้าพิพิธภัณฑ์มี ป้ายขนาดใหญ่ทางฝั่งซ้าย

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์พระแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดย คุณประทีป อุษานนท์ ซึ่งได้เก็บสะสมพระบูชา พระเครื่อง และเหรียญต่างๆ มานานกว่า 50 ปี จึงเห็นว่าสมควรนำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจ รวมไปถึงผู้รักและชอบในการชมพระเครื่องและพระบูชา ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และข้อมูลต่างๆ สร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่สืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อและพระเครื่องของไทยสืบไป มาที่นี่ต้องดู! เหรียญรัชกาลที่ 5 พระร่วงบางปืน และพระเครื่องชุดเบญจยอดขุนผล ซึ่งนับว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ หายาก

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณกมลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล