1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. เชียงใหม่   >  
  7. พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

053- 273-430

053-277-452

www.wattano.ac.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2549 เพื่อให้ได้เป็นอนุสรณ์ครบรอบก่อตั้ง 100 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและเกียรติประวัติของโรงเรียน ประวัติพระเจ้าแผ่นดิน ในราชวงศ์จักรี และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและงานภูมิปัญญาล้านนา รวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนด้วย มาที่นี่ต้องดู! ซิ่นไหมคำของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และสมุดบันทึกของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางประนอม เชื้อศักดาหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์โดยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มงานสื่อและแหล่งเรียนรู้

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล