สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

เชียงใหม่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

118 ม.7 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

www.tweecholbotanicgarden.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 16:30

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 30 บาท (ชาวไทยและขาวต่างชาติราคาเดียวกัน)

ประวัติความเป็นมา

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้สำคัญของเยาวชนและผู้สนใจ ก่อตั้งขึ้นโดยคุณทวีศักดิ์ และคุณชลางค์ สละเวช สามีภรรยาผู้หลงรักต้นไม่เป็นชีวิต โดยมีการรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดไว้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนสังคม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรักน้ำและป่าพร้อมกันนี้ยังมีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา โดยสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาบนเรือนไทย 4 ห้อง คือ ห้องเจ้าดารารัศมีและห้องชายหาญ ที่จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องรางของขลังของล้านนา และอีก 2 ห้องคือ ห้องพระและห้องธารสิน สำหรับใช้เก็บออมข้าวของโบราณ และในสวนยังมีเรือนท้องถิ่นล้านอีก 3 หลัง คือ เรือนเกษตร เรือนกาแล และเรือนไทลื้อ ที่แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแบบล้านนา ในอดีต เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสืบทอดต่อไปได้อย่างเข้าใจ มาที่นี่ต้องดู! ไม้ดัดรูปพญานาคคู่ ยาว 130 เมตร ซึ่งตามลำนานบอกว่าที่อำเภอดอยสะเก็ดนั้นเป็นสะเก็ดของพญานาค และทางขึ้นวัดดอยสะเก็ดมีพญานาคอยู่คู่หนึ่ง จึงได้จำลองเอาไว้ แต่แทนที่จะทำเป็นปูนปั้นรูปพญานาค ก็ทำเป็นไม้ตัดรูปพญานาค และต้นงวด ไม้หายากจากประเทศออสเตรเลีย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล