สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นครปฐม   >  
  7. พิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตั้ง

พิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตั้ง

นครปฐม

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

29/5 หมู่ 2 บางกระทึก สามพราน นครปฐม 73210

0-2811-9628

www.tangchangmuseum.com

วันและเวลาทำการ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม *โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายล่วงหน้า

ประวัติความเป็นมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จ่าง แซ่ตั้ง แปรสภาพบ้านพักอาศัยของตนเองในสวนลึกฝั่งธนบุรี (กรุงเทพฯ) เป็นหอศิลป์ กวี จ่าง แซ่ตั้ง เปิดให้ผู้สนใจศิลปะ บทกวี วรรณกรรม เข้าชมเรียนรู้ พบปะ พูดคุย จนกระทั่งได้เสียชีวิตลง เมื่อปี 2533 บุตรชาย (ทิพย์ แซ่ตั้ง) ได้ดำเนินงานต่อ และในปี 2540 โดยย้ายหอศิลป์ กวี จ่าง แซ่ตั้ง มาที่พุทธมลฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตั้ง ดำเนินการจัดนิทรรศการศิลปะสัญจร เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งพิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตั้ง เป็นอาคารสองชั้น ใช้เก็บรักษาผลงานของจ่าง แซ่ตั้ง ทั้งหมด และติดตั้งผลงานจิตรกรรมบางส่วนที่โดดเด่น ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงผลงานชุดสุด้ายก่อนเสียชีวิต และให้บริการด้านข้อมูล ประวัติภาพถ่ายผลงานจิตรกรรมที่สะสม บทกวี งานวรรณกรรมอื่นๆ ที่จ่าง แซ่ตั้ง เขียนและแปลรวมทั้งภาพข่าวและบทความเกี่ยวกับจ่าง แซ่ตั้ง จากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา มาที่นี่ต้องดู! จิตรกรรมนามธรรม และบทกวีรูปธรรมหรือวรรณรูป ซึ่งจ่าง แซ่ตั้ง เป็นทั้งจิตรกร กวี และนักปรัชญา ที่ริเริ่มทำงานจิตรกรรมนามธรรม (Abstract Expressionism) คนแรกของเมืองไทย และพร้อมทั้งริเริ่มเขียนบทกวีรูปธรรมหรือวรรณรูป (Concrete Poetry) เป็นคนแรกของเมืองไทยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ จ่าง แซ่ตั้ง ยังได้รับการกล่าวขานว่า เป็นจิตรที่สร้างสรรค์ผลงานสะท้อนการเมืองไทยได้อย่างมีพลัง ผลงานจิตรกรรมการเมืองภาพสำคัญภาพหนึ่งที่ถูกอ้างอิงถึงเสมอ คือ ภาพที่ชื่อว่า ‘ตัดมือกวี ควักตาจิตรกร’ ขนาด 210  250 ซ.ม. สร้างขึ้นจากความรู้สึกของจ่าง แซ่ตั้ง ต่อเหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เป็นภาพเหมือนของตัวเขาที่เปลือยเปล่า ควักดวงตาตัวเองออก และตัดมือตัวเองทิ้ง สื่อถึงการหยุดทำงานสร้างสรรค์ ทุกอย่าง

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ผู้ดูแล: คุณทิพย์ และคุณดวงเนตร แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล