สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นครปฐม   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ เดอ ลา มอตต์

พิพิธภัณฑ์ เดอ ลา มอตต์

นครปฐม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

2/4 หมู่ 6 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 73110

0-2429-0124-33 ต่อ 217

0-2429-0120

วันและเวลาทำการ

พุธ - เสาร์

08:00 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์นี้ได้รวบรวมศาสนวัตถุ และข้าวของเครื่องใช้ของมิชชันนารีในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการริเริ่มของคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆ ของศาสนจักรทั่วโลก โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็นเรื่องต่างๆ ทั้งชีวประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรคาทอลิกของไทย ประวัติศาสตร์ ของพระศาสนจักรในประเทศไทย รวมไปถึงของใช้ของมิชชันนารีที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในสยามเมื่อครั้งอดีตและมีการจัดพระแท่นจำลองสำหรับถวายบูชามิสซา ทั้งแบบก่อนและหลังสังคายานาวาติกันครั้งที่สอง เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความหมายของเทวศาสตร์และการสืบต่อของวัฒนธรรมรวมถึงแสดงเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องใช้ทางพิธีกรรมอื่นๆ ให้ผู้ชมได้รู้ถึงแก่นแห่งคริสต์ศาสนาอย่างแท้จริง มาที่นี่ต้องดู! เชิงเทียนพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะทรงอนุโมทนาความกตัญญูกตเวทีของมหาชนเป็นพระราชกุศลพิเศษส่วนหนึ่งในงานพระบรมศพสมเด็จ พระบรมชนกนารถ และทรงมีพระราชดำริว่า วัดอาซัมซาน (อัสสัมชัญ) เป็นที่ประชุมในศาสนกิจของประชาชน ซึ่งเลื่อมใสคริสต์ศาสนาฝ่ายโรมัน นิกายแห่งหนึ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเชิงเทียนคู่ 1 เป็นเครื่องตั้งไว้ในโบสถ์วัดอาซัมซาน (อัสสัมชัญ) ให้เป็นที่ดำรงความระลึกถึง สมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่ประชาชนผู้นับถือคริสต์ศาสนาสืบไป

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล