สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. กรุงเทพมหานคร   >  
  7. พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม

พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

5/5 ถ.วิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0-2253-4920 (สมาคมที่กรุงเทพ), (034) 275-391 (พิพิธภัณฑ์ที่นครปฐม )

0-2253-2905

http://siamfootball.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม จัดตั้งขึ้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2547 เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ในพระราชกรณียกิจการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาฟุตบอลของชาติ และโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งคณะฟุตบอลแห่งสยาม หรือ ‘ทีมชาติไทย’ ในปี 2588 นี้ โดยมีการจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก ณ สนามหลวง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2443 รวมทั้งหลักฐานสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์กีฬาฟุตบอลของประเทศไทย อาทิ ลายพระหัตถเลขา รัชกาลที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภานายกและสภากรรมการ และบทความพระราชนิพนธ์เรื่องฟุตบอล ภาพล้อลายเส้นฝีพระหัตถ์ ภาพทรงถ่ายจดหมายเหตุ และเหรียญรางวัลต่างๆ เป็นต้ มาที่นี่ต้องดู! หมวกพระราชทานตรามหามงกุฎ ชุดคณะฟุตบอลแห่งสยาม และลายพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ว่าด้วยการเลือกตั้งสภากรรมการคณะฟุตบอลแห่งสยาม เมื่อปี 2453 ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญของประวัติสาสตร์ฟุตบอลไทย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล