1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นนทบุรี   >  
  7. ศูนย์การเรียนรู้วัดสวนแก้ว

ศูนย์การเรียนรู้วัดสวนแก้ว

นนทบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 11140

02-921-5603 ต่อ 109

02-595-1222

www.suankaew.or.th

วันและเวลาทำการ

อังคาร - เสาร์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากวัดสวนแก้วมีผู้คนอยู่หลากหลาย และเป็นสถานที่ที่รู้จักกันดี เจ้าอาวาสจึงเกิดแนวคิดของกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชน โดยได้รับแรง บันดาลใจจากอุทยานการเรียนรู้ TK Park จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการศึกษามีความรู้ในการทำอาชีพเสริม เช่น การเผาถ่าน การผลิตน้ำส้ม ควันไม้ และทำการเกษตร โดยเปิดเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ภายใต้การเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับ และมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับภูมิปัญญาและอาชีพรวมทั้งเปิดให้เข้าชมตัวอย่างแปลงทดลองผักสวนครัว การเพาะเห็ด การผลิตน้ำปุ๋ยชีวภาพและการผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาดูงาน ร่วมเรียนรู้ และสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของศูนย์ฯ ได้ด้วย มาที่นี่ต้องดู! เทคโนโลยีการทำน้ำส้มควันไม้ ซึ่งเมื่อนำควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านมาทำให้เย็นลงจนควบแน่น แล้วกลั่นตัวเป็นหยุดน้ำของเหลวที่ได้นี้เรียกว่า น้ำส้มควันไม้ ประกอบด้วยกรดอะซิดิก มีสีน้ำตาลแกมแดง และเมื่อทิ้งไว้ภาชนะพลาสติกในที่ร่ม ประกอบ 3 เดือน น้ำส้มควันไม้ที่จะตกตะกอนและแยกตัวเป็น 3 ชั้น คือ น้ำมันเบา (ลอยอยู่ผิวน้ำ) น้ำส้มไม้ และน้ำมันทาร์ (ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง) จึงสามารถแยกน้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล