1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นนทบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติวิทยาและห้องสมุดประชาชน

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติวิทยาและห้องสมุดประชาชน

นนทบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

0-2589-0481-5 ต่อ 159

0-2589-081-5 ต่อ 158

www.nontsiam.com

วันและเวลาทำการ

อังคาร - เสาร์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดประชาชนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่การศึกษาหาความรู้ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศตลอดจนอาชีพของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงนิทรรศการของเทคโนโลยีและจักรกล เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก หิน แร่ โลหะ ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ที่บ่งบอกพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังมีในส่วนของประวัติและวิวัฒนาการของเมืองนนทบุรี รวมทั้งสถานที่สำคัญ พระพุทธรูป และวัตถุโบราณจากกรุวัดเชิงท่า และเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในนนทบุรี รวมทั้งการจำลองเรือนไทยแต่ละภาค และผลงานภาพเขียนวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีตด้วย มาที่นี่ต้องดู! ไหน้ำสมัยข่าหรือขอม ที่มีการสันนิษฐานว่าอายุประมาณ 600 ปี และวิหารจำลองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งได้ขุดพบที่วัดเชิงท่า ของจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล