1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. ปทุมธานี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปทุมธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

39 หมู่ 1 ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

0-2549-3043, 0-2549-3040-45

0-2549-3049, 0-2577-1150

www.rmutt.ac.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งกับท่านผู้หญิงจรัสศรี ทิปิรัตน์ ในสมัยที่รับรากชารเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ว่าชื่อเมืองปทุมธานี แปลว่า เมืองบัว แต่ปัจจุบันนั้น หาดูบัวตามแหล่งน้ำก็หาดูยากมาก และเพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้อาสาขอรับงานและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บัวราชมงคลขึ้นในปี 2543 เพื่อรวบรวมสายพันธุ์บัว รวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2546 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงบัวสายพันธุ์ต่างๆ และข้อมูลทางวิชาการ ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญเติบโตของบัวสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงภาพถ่ายบัวสายพันธุ์ที่หายากด้วย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล