สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. ปทุมธานี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปทุมธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

39 หมู่ 1 ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

0-2549-3043, 0-2549-3040-45

0-2549-3049, 0-2577-1150

www.rmutt.ac.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งกับท่านผู้หญิงจรัสศรี ทิปิรัตน์ ในสมัยที่รับรากชารเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ว่าชื่อเมืองปทุมธานี แปลว่า เมืองบัว แต่ปัจจุบันนั้น หาดูบัวตามแหล่งน้ำก็หาดูยากมาก และเพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้อาสาขอรับงานและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บัวราชมงคลขึ้นในปี 2543 เพื่อรวบรวมสายพันธุ์บัว รวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2546 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงบัวสายพันธุ์ต่างๆ และข้อมูลทางวิชาการ ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญเติบโตของบัวสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงภาพถ่ายบัวสายพันธุ์ที่หายากด้วย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล