สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


พระราชวังบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

(035) 261-548, (035) 261-044

(035) 261-968

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท / เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา 20 บาท / ชาวต่างชาติ 100 บาท

ประวัติความเป็นมา

พระราชวังพงศาวดารครั้งกรุงศรีอยุธยา บอกไว้ว่า พระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพชญ์ที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นบนเกาะบ้านเลน ในลำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเดิมทีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นตรงบริเวณเคหะสถานเดิมของพระมารดา และพระราชทานชื่อว่า ‘วัดชุมพลนิกายาราม’ จากนั้นจึงให้ขุดสระน้ำโดยรอบ และสร้างพระราชนิเวศน์สถานขึ้นกลางเกาะ พร้อมกับสร้างพระที่นั่งริมสระ พระราชวังนี้จึงเป็นที่ประพาทสำราญพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยามาตลอด และรกรางทรุดโทรมเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา จนได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอ จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่ นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น ดังปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการ ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ พระราชวังบางปะอิน รวมถึงผลงานศิลปกรรม ศิลปวัตถุ และสถาปัตยกรรมตามพระราชนิยมด้วย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล