สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. สระบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑสถาน พระพุทธบาท

พิพิธภัณฑสถาน พระพุทธบาท

สระบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120

(036) 296-025

www.watphraputthabat.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) กลุ่มคณะที่ขออนุญาตเข้าชม 2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 3) นักศึกษาระดับอุดมศึกษานักท่องเที่ยวในประเทศ 4) นักวิชาการ, นักวิจัย

ค่าเข้าชม

เปิดให้เข้าชมเฉพาะคณะที่มีหนังสือขออนุญาติ หรือเพื่อการศึกษา

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เดิมเป็นวิหารหลวง หรือวิหาร 16 ห้อง ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในการออกกว่าราชการ และเป็นที่พักของเจ้านายเมื่อตามเสด็จ เมื่อพระกษัตริย์และเจ้านายนำวัตถุมาถวาย ทางวัดจะเก็บไว้ตามศาลาต่างๆ และต่อมาจึงได้รวบรวมวัตถุมาจัดเป็นพิพิธภัณฑสถนานพระพุทธบาท ซึ่งล้วนเป็นศิลปวัตถุที่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทรงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายสังคโลกเครื่องทองสำริดโบราณ ศาสตราวุธโบราณ รอบพระพุทธบาทจำลอง รวมถึงยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่า พัดยศของพระสมัยต่างๆ และท่อประปาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติและวิวัฒนาการของศิลปวัตถุสมัยอยุธยาตอนปลาย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อทางพุทธศาสนาและพระเขี้ยวแก้ว รวมถึงผลงานศิลปะส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย ลายปูนปั้นและไม้แกะสลักอื่นๆ ด้วย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ผู้ดูแล: พระมหาสุชาติ ปภสฺสีโร ตำแหน่ง ผู้ดูแล หน่วยงาน: วัดพระพุทธบาท

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล