สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. อ่างทอง   >  
  7. ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง

อ่างทอง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ 2 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 14130

035-662-995

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณปี 2518 ได้เกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดอ่างทอง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงเสด็จมาเยี่ยม และทรงมีพระราชดำริว่าชาวบ้านน่าจะมีอาชีพเสริมอย่างอื่น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งอาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง มาสอนปั้นตุ๊กตาชาววังให้แก่ราษฎรตำบลบางเสด็จ ครั้งแรกมีผู้มารับการฝึกอบรม 150 คน ฝึกสอนได้ 3 เดือน ก็จัดให้มีพิธี ไหว้ครู โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีไว้ครู ปัจจุบันราษฎรตำบลบางเสด็จสามารถปั้นตุ๊กตาชาววังเป็นอาชีพเสริม และเป็นโครงการพระราชประสงค์ในพระบรมราชินยานุเคราะห์ ศูนย์แห่งนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงประวัติและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์ตุ๊กตาชาววัง การเสด็จเยี่ยมของพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมแสดงตุ๊กตามากมายที่สะท้อนความเป็นอยู่ของชาวบ้านภาคกลาง เช่น การเล่นดนตรี กีฬา และการละเล่นต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีด้วย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล