1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. อ่างทอง   >  
  7. ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง

อ่างทอง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ 2 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 14130

035-662-995

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณปี 2518 ได้เกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดอ่างทอง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงเสด็จมาเยี่ยม และทรงมีพระราชดำริว่าชาวบ้านน่าจะมีอาชีพเสริมอย่างอื่น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งอาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง มาสอนปั้นตุ๊กตาชาววังให้แก่ราษฎรตำบลบางเสด็จ ครั้งแรกมีผู้มารับการฝึกอบรม 150 คน ฝึกสอนได้ 3 เดือน ก็จัดให้มีพิธี ไหว้ครู โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีไว้ครู ปัจจุบันราษฎรตำบลบางเสด็จสามารถปั้นตุ๊กตาชาววังเป็นอาชีพเสริม และเป็นโครงการพระราชประสงค์ในพระบรมราชินยานุเคราะห์ ศูนย์แห่งนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงประวัติและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์ตุ๊กตาชาววัง การเสด็จเยี่ยมของพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมแสดงตุ๊กตามากมายที่สะท้อนความเป็นอยู่ของชาวบ้านภาคกลาง เช่น การเล่นดนตรี กีฬา และการละเล่นต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีด้วย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล