1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. อ่างทอง   >  
  7. ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง

ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 66 หมู่ 3 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 1400

(035) 611-511

(035) 626-338

http://www.sa.ac.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุสิ่งของ และข้อมูลทางวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญของชาติไทยอันยาวนาน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชน ในการตระหนักถึงคุณค่าและพร้อมใจกันสืบสานมรดกไทยสืบไป โดยมีการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน ส่วนหน้าจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญา โดยพื้นที่ด้านหนึ่งจัดจำลองบรรยากาศของครัวบนเรือนไทยสมัยก่อน และมีการจัดแสดงวัตถุตามหมวดหมู่ เช่น หัวโขน เครื่องมือสื่อสาร และภาพถ่าย ส่วนด้านในจัดจำลองบรรยากาศในห้องนอนสมัยอดีตไว้

แผนที่

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล