1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. อ่างทอง   >  
  7. พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ บ้านยางทอง

พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ บ้านยางทอง

อ่างทอง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120

(035) 644-091

(035) 644-091

http://www.thaitambol.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

07:30 - 18:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2539 – 2540 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งชาวบ้านบางเจ้าฉ่า ส่วนใหญ่ทำงานจักสานเป็นหลัก และได้รับผลกระทบไปด้วย จึงมีการปรับแนวคิดเพื่อพึ่งตนเองและดึงความสนใจภายนอกมาสู่ชุมชนด้วยการนำงานจักสาน ซึ่งมีเพียงกระบุง ตะกร้า และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน มาตั้งกลุ่มกัน พร้อมค่อยๆ ปรับวิธีคิดใหม่ให้มีความดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น ทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ และต่อยอดไปในเรื่องภูมิปัญญา ด้านจักสาน จนสามารถทำเป็นสินค้าโอท็อป รวมทั้งพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร จัดตั้งโฮมสเตย์อย่างเป็นทางการมีกิจกรรม ‘รถอีแต๋นทัวร์’ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำน้อย ชิมผลไม้ตามฤดูกาล ชิมวิธีการผลิตเครื่องใช้ไม้ไผ่ รวมถึงท่องเที่ยวในแหล่งใกล้เคียง นับว่าที่นี่เป็นการต่อยอดสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานการใช้ไม้ไผ่ตั้งแต่สมัยโบราณ กับวิถีชีวิตชาวบ้าน ตั้งแต่เกิดจนตาย ตลอดจนเครื่องมือทำมาหากินต่างๆ ของชาวบ้านบางเจ้าฉ่า

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล