1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นครสวรรค์   >  
  7. อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด

นครสวรรค์

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

0-5627-4525

http://www.bungborraped.net

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

10:00 - 18:00

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 30 บาท / เด็ก 20 บาท

ประวัติความเป็นมา

บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และในปี 2543 องค์กาบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบพื้นที่ใกล้ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดนครสวรรค์ จากกรมประมง จำนวน 165 ไร่ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดและได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาสวยงามนานาชนิด และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550’ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงธรรมชาติศึกษา มีสิ่งชีวิต พันธุ์ปลาทะเลและพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด โดยมีการสร้างระบบนิเวศ เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลาหายากชนิดต่างๆ รวมถึงแสดงวิถีชีวิต อุปกรณ์ประมง และวิธีการจับปลา แบบภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ภาพที่1 ชื่อวัตถุ ปลากระเบนราหูยักษ์ คำบรรยาย เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Himantura chaophraya เป็นปลากระเบนราหูน้ำจืดที่บึงบอระเพ็ดเพศเมีย 2 ตัว ขนาดความยาว 2 เมตร น้ำหนัก 100 กิโลกรัม อายุ 35 ปี ภาพที่2 ชื่อวัตถุ ปลาเสือตอลายใหญ่ คำบรรยาย เป็นสัตว์น้ำจืดที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ใน ประเทศไทยเคยพบชุกชุมมากในบึงบอระเพ็ด แต่ปัจจุบันคาดว่าเสือตอลายใหญ่สูญหายไป จากประเทศไทยแล้วที่เห็นอยู่เป็นการนำเข้า จากต่างประเทศ

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ผู้ดูแล: คุณมะลิวัลย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการท่องเที่ยว หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล