1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นครสวรรค์   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

นครสวรรค์

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60001

(056) 222-991

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

จันทร์ (09:30 - 15:30) , อังคาร (09:30 - 15:30) , พุธ (09:30 - 15:30) , พฤหัสบดี (09:30 - 15:30) , ศุกร์ (09:30 - 15:30) , เสาร์ (09:00 - 12:00)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร จังหวัดนครสวรรค์ แห่งนี้ ตั้งตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวประวัติไปรษณีย์ไทย รวมทั้งผู้ที่สนใจสะสมดวงตรา ไปรษณียากร สามารถมาพบปะ และทำกิจกรรมร่วมกันได้ ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการไปรษณีย์ไทย ดวงตราไปรษณียากรที่ออกในวาระสำคัญต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องโทรเลข โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องแรกเป็นห้องบรรยาย ส่วนหน้าจะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติไปรษณีย์และการสื่อสาร ส่วนห้องที่สองใช้จัดแสดงนิทรรศการ ชุดดวงตราไปรษณียากร ที่ออกมาในวาระต่างๆ รวมถึงภาพถ่ายและอุปกรณ์ที่เคยใช้ไปรษณียสวรรค์วิถี

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล