สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. เชียงใหม่   >  
  7. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่

เชียงใหม่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

0-5322-1308,0-5340-8568

http://www.thailandmuseum.com

วันและเวลาทำการ

ประวัติความเป็นมา

อาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมระดับภาคแล้ว ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่’ แห่งนี้ยังเป็นสถานที่รวบรวมศิลปะและโบราณวัตถุของล้านนามากมาย 10 มกดกล้านนา มรดกแผ่นดิน 1.บัลลังก์จำลอง ศิลปะล้านนา ในพุทธศตวรรษที่ 21 – 23 ทำด้วยโลหะ กว้าง 17.3 เซนติเมตร ยาว 26.7 เซนติเมตร ค้นพบที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2.พระสาวกดินเผา ศิลปะใยสมัยหริภุญไชย หน้าตักกว่า 39 เซนติเมตร สูง 52 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าเป็น พระพุทธรูปในพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 3.พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อสำริด ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 – 20 หน้าตักกว้าง 95 เซนติเมตร สูงจากฐาน 114 เซนติเมตร 4.พระพักตร์พระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะหริภุญไชย ในพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 กว้าง 19.8 เซนติเมตร สูง 26.2 เซนติเมตร 5.พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อสำริด ศิลปะล้านนา ในพุทธศตวรรษที่ 16 – 20 หน้าตักกว้าง 36 เวนติเมตร สูงจากฐาน 80 เซนติเมตร ค้นพบที่วัดศรีโขง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 6.เสื้อเยียรบับของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 7.เสื้อคลุมดิ้นเงินและดิ้นทอง ของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 8.บังลังก์จำลอง ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21-23 กว้าง 14.1 เซนติเมตร ยาว 24.6 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะ ค้นพบที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 9.รอยพระพุทธบาทไม้จำลอง ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 24 – 25 ฐานกว้าง 124 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร 10.จารึกวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจารึกประวัติการสร้างเมืองเชียงใหม่ กำเนิดหริภุญไชย เชื่อกันว่า เมืองหริภุญไชยสร้างขึ้นโดยฤษีวาสุเทพ และได้อัญเชิญพระนางจามเทวีขึ้นครองเมืองแห่งนี้ ต่อมาพระนางจามเทวีได้ให้กำเนิด พระโอรสขึ้น 2 พระองค์ โดยองค์หนึ่งเมื่อเติบโตขึ้นแล้ว ทรงครองเมืองหริภุญไชยสืบต่อจากพระนาง ส่วนอีกองค์หนึ่งไปสร้างเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง) ใหม่ศาสตราจารย์ G.Coedes ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้สันนิษฐานว่า การครองนครแห่งนี้ ของพระนางจามเทวี อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 หลักฐานจารึกบางอย่างแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมเมืองหริภุญไชยเป็นแบบมอญ และจากหลักฐานทางศิลปกรรมก็ทำให้เชื่อได้ว่า ศิลปะแบบหริภุญไชยนั้น น่าจะเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในช่วงที่ผู้คนอพยพกลับมาจากเมืองหงสาวดีในพม่าไปจนถึงช่วงที่สูญเสียอำนาจการปกครองให้แก่พระเจ้าเม็งรายกษัตริย์ล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกันกับความเจริญรุ่งเรื่องของอาณาจักรพุกาม ในประเทศพม่า

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล