สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. ราชบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม

ราชบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 1 หมู่ 3 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 70120

0-3223-1770

0-3223-1933

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

เก็บค่าเข้าชมคนล่ะ 10 บาท ยกเว้นค่าเข้าชมในกรณีเด็กเล็ก จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

ประวัติความเป็นมา

กุฏิ 9 ห้อง บนกุฏิ 9 ห้อง ซึ่งเป็นเรือนไม้ทรงไทยที่ใหญ่และงดงาม ดัดแปลงพื้นที่เพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยก่อสร้างหมู่เรือนไทยเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับตัวกุฏิ สามารถเดินทะลุถึงกันได้ เนื่องจากวัดคงคารามเป็นวัดสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ข้าวของต่างที่ทางวัดเก็บไว้จึงมีจำนวนมาก ข้าวของส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวมอญ ของชิ้นเด่นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แก่ โลงมอญ อายุกว่า 200 ปี แกะสลักลายดอกพุดตาลลงรักปิดทองประณีตงดงาม (โลงมอญทำการลงรักปิดทองใหม่ แกะจากไม้ชิ้นเดียวทะลุโปร่งเป็นลายดอกพุดตาล ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติมอญในอดีต) คัมภีร์ใบลานและสมุดไทยที่จารเป็นภาษามอญจำนวนมาก หีบและตู้พระธรรม เครื่องปั้นดินเผาศิลปะมอญแกะสลักลวดลายวิจิตรหาชมได้ยากในปัจจุบัน เครื่องมือช่างสมัยโบราณ อาทิ กบไสไม้ขนาดต่างๆ หนังข้างอานม้าลงรักปิดทอง ตาลปัตรพัดยศรูปทรงงดงาม เสื่อผ้าเครื่องแต่งกายชาวมอญ เครื่องถ้วยลายคราม เครื่องทองเหลือง เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ได้จัดหมวดหมู่ของและแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ห้อง ได้แก่ห้องตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน ห้องคัมภีร์ ห้องเครื่องมือช่าง ห้องทองเหลือง ห้องลายคราม ห้องเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย-อยุธยา ห้องดนตรีไทย ห้องเครื่องถ้วยชา ห้องหนังสือ และห้องรวมสมัย นอกจากนี้ในพื้นที่ของวัดคงคารามยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นงานพุทธศิลป์จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานพิพิธภัณฑ์สะท้อนผ่านวัตถุที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทั้งยังมีเอกลักษณ์ทางด้านชาติพันธุ์ของชุมชนชาวมอญ อาทิ ประเพณี ภาษา รวมถึง สถาปัตยกรรมและงานหัตถกรรมต่างๆที่น่าสนใจและน่าศึกษาหาความรู้เป็นอย่างยิ่ง

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือการเกษตร เครื่องแต่งกายและผ้าทอ เครื่องไม้ เครื่องดนตรี เครื่องแก้ว เครื่องโลหะ เอกสารโบราณ และงานศิลปะ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

1 โลงมอญ 2 คนโท 3 กลองมอญ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง,พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล