สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


ศาลาธนารักษ์

เชียงใหม่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 52 ถนนราชดำเนิน ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

0-5389-0040, 0-5322-2586

0-5389-0037

http://www.treasury.go.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09:00 - 15:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1.บุคคลทั่วไป 2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา– มัธยมศึกษา 3.นักท่องเที่ยวในประเทศ 4.นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 5.นักวิชาการ/นักวิจัย

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม (กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาทำหนังสือขอเข้าชมหรือโทรศัพท์แจ้งนัดหมายล่วงหน้า)

ประวัติความเป็นมา

‘เครื่องยศ’ หรือเครื่องราชอิสริยยศ นับเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ เครื่องประกอบยศและบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางข้าราชบริพาร ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน รวมถึงผู้ที่มีตำแหน่ง หน้าที่มีความรับผิดชอบในแผ่นดินให้ปรากฏตามยศชั้น และฐานันดรศักดิ์นั้นๆ ของผู้ได้รับพระราชทาน ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงทรัพย์สินโบราณอันมีค่าประกอบด้วยเงินตราไทยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์รับแลก-จ่ายเหรียญกษาปณ์และตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์ในภูมิภาคนั้นๆ อีกทั้งยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ ละธนบัตรไทยอีกด้วย

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

โบราณวัตถุ/เครื่องทองเครื่องเงิน/ เงินตรา (เหรียญกษาปณ์)/ ภาพถ่าย

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

เครื่องราชอิสริยยศ หมวดเครื่องอุปโภค (เช่น พานหมาก หีบหมาก คนโทน้ำทองคำ) และหมวดเครื่องสิริมงคล (ประกอบด้วย ประคำทองคำ 108 เม็ด ตะกรุด สายดิ่ง) หมายเหตุ : ไม่มีภาพถ่ายประกอบเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพรายละเอียดเป็นชิ้น ตามระบบรักษาความปลอดภัย

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ หนังสือพิมพ์ และ Website

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล