สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออก   >  
  6. จันทบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

จันทบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

0-389-1431, 0-3839-1433

0-3839-1432

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3. นักท่องเที่ยวในประเทศ 4. บุคคลทั่วไป 5. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท,ชาวต่างชาติ 30 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และพระภิกษุ ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใต้น้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่เก็บรักษาโบราณวัตถุใต้ท้องทะเลไว้นับหมื่นชิ้น ส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุจากแหล่งเรือจมในอ่าวไทย รวมถึงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตจังหวัดจันทบุรี กว่า 33 ปีเต็ม หลังการจับกุมชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการลักลอบงมโบราณวัตถุใต้ทะเลบริเวณอ่าวไทยนับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย และดำเนินงานสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกมุมหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเล หลักฐานสำคัญที่จะช่วยในการค้นหาความเป็นมาและบอกเล่าถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์นาวีในอดีต การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 6 ห้องได้แก่ ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ ซึ่งจะจัดแสดงการพาณิชย์นาวีในสมัยโบราณ เส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณจัดแสดงของมีค่าที่ถูกค้นพบจากแหล่งเรือจมบริเวณอ่าวไทย อาทิ กำไลทองคำประดับอัญมณี จี้ทองคำฝังทับทิม ต่อมาจะเป็นห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ จัดแสดงเรื่องราว เทคนิคการทำงาน ของโบราณคดีใต้น้ำ โดยจำลองสภาพจริงของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ วิธีการทำงาน ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงนอกจากนี้ ยังมีห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ,ห้องแสดงเรือและชีวิตชาวเรือ,ห้องของดีเมืองจันท์ และห้องบุคคลสำคัญ ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2,เส้นทางเดินทัพเมื่อคราวมารวมพลที่จันทบุรีเพื่อเชิดชูพระมหาวีรกรรมของพระองค์

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

ส่วนที่ 1 ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ ส่วนที่ 2 ห้องจัดแสดงการปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ ส่วนที่ 3 ห้องบุคคลสำคัญ ส่วนที่ 4 ห้องประวัติศาสตร์และของดีเมืองจันท์ ส่วนที่ 5 ห้องคลังโบราณวัตถุ ส่วนที่ 6 ห้องจัดแสดงเรือและวิถีชาวเรือ

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

1.ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ แสดงให้เห็นการพาณิชย์นาวีในสมัยโบราณ เส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณ และสินค้า และจัดแสดงบรรพนาวิน ซึ่งเป็นเรือสำเภาจีนจำลองขนาดเท่าจริงให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ ภายในมีการนำโบราณวัตถุที่เป็นสินค้าของจริงมาจำลองให้เห็น 2.ห้องจัดแสดงการปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ จำลองสภาพจริงของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ และการทำงานของนักโบราณคดี รวมทั้งประวัติความเป็นมาของงานโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทย 3.ห้องบุคคลสำคัญ เป็นการเชิดชู พระมหาวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และเส้นทางเดินทัพมารวบรวมพลยังจันทบุรี ก่อนจะยกทัพกลับไปกรุงศรีอยุธยา

วัตถุจัดแสดง

เครื่องปั้นดินเผา / เรือจำลอง/ อัญมณี/ ประติมากรรมหุ่นนิ่ง แสดงวิถีคนชอง/ภาชนะดินเผาที่ได้จากงานโบราณคดีใต้น้ำ/ โมเดลจำลองอู่ต่อเรือพระเจ้าตาก

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

เป็นเรือสำเภาจำลองขนาดเท่าจริงที่เคยใช้ในสมัยโบราณโดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งนอกจากจะทรงโปรดการค้าขายทางเรือสำเภาเป็นอย่างยิ่งแล้วยังทรงสร้างอู่ต่อเรือสำเภาขึ้นในสยามด้วย ปัจจุบัน เรือสำเภาสินค้าไม่มีของจริงให้ชมกันแล้ว จึงมีการจำลองขึ้นมาใหม่ตามแบบของจริงโดยจำลองสภาพของสินค้า ตลอดจนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในเรือที่มิใช่เป็นเพียงพาหนะ แต่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเขา

การจัดเก็บ

มีห้องคลังเก็บวัตถุโดยเฉพาะ และไม่มีห้องปฏิบัติการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัตถุสิ่งของ

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีแผ่นพับภาษาไทย

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน บ้านเสม็ดงาม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล