1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. ลพบุรี   >  
  7. แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

ลพบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 7 บ้านโป่งมะนาว ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี

0-3649-1009

0-3649-1009

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม (กรุณานัดหมายล่วงหน้าประมาณ 3 วัน)

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี สถานที่จัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 2,500-3,000 ปี (ประมาณยุคบ้านเชียงตอนปลาย) ที่ชาวบ้านโป่งมะนาวได้ปรับปรุงมาจากหลุมที่ถูกลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ การศึกษาค้นคว้าพบร่องรอยของการใช้พื้นที่สำหรับฝังศพ และพบโครงกระดูกคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั้งที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ไม่ต่ำกว่า 120 โครง แสดงให้เห็นว่าพื้นที่หลุมขุดค้นทุกหลุมล้วนอยู่ในเขตพื้นที่สุสานหรือที่ฝังศพของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร โดยพบศพที่ฝังตั้งแต่ในชั้นทับถมทางโบราณคดีระดับบนๆ ซึ่งลึกจากผิวดินปัจจุบันโดยเฉลี่ยประมาณ 40 เซนติเมตร ลงไปจึงถึงระดับดินธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเฉลี่ยประมาณ 2เมตร เชื่อกันว่า สุสานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น อาจจัดได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางของความเชื่อในชุมชน การจัดพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้เป็นสุสานโดยเฉพาะเช่นนี้ แสดงนัยว่าสังคมของคนสมันก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านโป่งมะนาวจะต้องมีความซับซ้อนระดับหนึ่งโดยน่าจะต้องมีสมาชิกที่มีสิทธิและอำนาจแตกต่างกัน สมาชิกในสังคมบางคนจึงสามารถควบคุมบังคับให้จัดพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้เฉพาะเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนได้ โครงกระดูกแต่ละโครงมีสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ ภาชนะดินเผา ในขณะที่บางศพจะถูกฝังรวมกับเครื่องมือหรืออาวุธทำด้วยเหล็กและในบางศพยังพบเครื่องประดับทำจากวัสดุชนิดต่างๆ เช่น ต่างหูทำจากแก้ว ต่างหูทำจากหินอ่อนสีขาว แหวนสำริด และเครื่องประดับหน้าอกลักษณะเป็นแผ่นกลมแบนทำจากกระดองส่วนหน้าอกของเต่าทะเล นอกจากนี้มีโครงกระดูกหลายโครงที่มีกระดูกปลายขาของหมูวางอยู่เป็นเครื่องเซ่นด้วย รู้หรือไม่ การฝังศพในพื้นที่ของโป่งมะนาวนั้น พบว่ามีการฝังศพซ้อนกัน 3-4 ชั้น และปรากฏใน 2 ลักษณะ คือการฝังศพที่มีการทุบภาชนะดินเผาให้แตกและปูรองก่อนที่จะนำศพลงไปฝัง พร้อมทั้งยังฝังเครื่องประดับเครื่องใช้ เศษภาชนะ และในลักษณะที่ 2 เป็นการฝังศพในภาชนะดินเผาซึ่งเป็นการฝังศพเด็กทารกที่สันนิษฐานว่าคลอดก่อนกำหนด

แผนที่

วัตถุจัดแสดง

ภาชนะดินเผา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

โครงกระดูก แต่ละโครงมีสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ ภาชนะดินเผาที่ถูกฝังเป็นเครื่องเส้นด้วย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายสมส่วน บูรณพงษ์ ตำแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติ ต.ห้วยขุนราม สังกัดหน่วยงานชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติ ต.ห้วยขุนราม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล