สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. กาญจนบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาด

พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาด

กาญจนบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตั้งอยู่ภายในกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

0-3453-1347

0-3453-1347

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 2. นักท่องเที่ยวในประเทศ 3. นักเรียนระดับอุดมศึกษา 4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 5. นักเรียนระดับประถม 6. บุคคลทั่วไป 7. นักวิชาการ นักวิจัย

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเชลยศึกชาวออสเตรเลียและฝ่ายพันธมิตรถูกบังคับให้สร้างทางรถไฟยาว 415 กิโลเมตร จากประเทศไทยไปยังประเทศพม่า เป็นเส้นทางหลักสำหรับการส่งกำลังของกองทัพบกญี่ปุ่น เชลยศึกชาวออสเตรเลีย ชาวอังกฤษและชาวดัตซ์ รวมทั้งเชลยพลเรือนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกบังคับให้สร้างทางรถไฟสายนี้ช่องเขาขาด (ช่องไฟนรก) โดยส่วนใหญ่เป็นเชลยชาวออสเตรเลียที่ตกอยู่ภายใต้สภาพที่เลวร้ายที่สุด ณ ที่นี้ จากความคิดริเริ่มของอดีตเชลยศึก Mr.Tom Mooris และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียร่วมมือกับรัฐบาลไทยสร้างอนุสาวรีย์รำลึกถึงคนที่เสียชีวิตตามเส้นทางรถไฟสายไทย – พม่า เมื่อพ.ศ. 2531 ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพออสเตรเลียในการทำนุบำรุงอนุสรณ์สถานที่ช่องเขาขาด ทำการถางป่า จัดทำทางเดิน และซ่อมแซมบันไดไม้ และมีการพัฒนาเขตอนุสรณ์สถานเรื่อยมาจนกระทั่งมีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2541

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างอยู่บริเวณเนินเขาที่มองเห็นช่องเขาขาด ออกแบบโดยบริษัท Hewitt Design Association มีหอสังเกตการณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มีความสนใจประวัติศาสตร์เข้าใจถึงการเลือกภูมิประเทศในการเดินทัพและจุดสกัดกั้นทัพพม่าได้ชัดเจนขึ้น

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1. จัดแสดงประวัติความเป็นมาของช่องเขาขาดและข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 2. จัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวภายในพิพิธภัณฑ์และทางเดินรถไฟ และภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 3. มีเส้นทางเดินธรรมชาติไปยังช่องเขาขาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดเจาะภูเขาหินให้เป็นช่องทางสำหรับสร้างทางรถไฟ ปัจจุบันยังมีร่องรอยของทางรถไฟปรากฏอยู่

วัตถุจัดแสดง

จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังเช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ภาพถ่าย อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงคราม ฯลฯ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ไม่มีการคัดเลือกชิ้นที่เป็นMasterpiece

การจัดเก็บ

มี การทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุทั้งหมด

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. มีแผ่นพับ 2. มีการประชาสัมพันธ์ทั้ง หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์, ป้ายโฆษณา, จดหมายข่าว รวมทั้งเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น, สารคดีต่างประเทศ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2. พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ชื่อผู้ดูแลงานพิพิธภัณฑ์ : นายวิลเลี่ยม จอห์น สเลป หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล