สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


เมืองจำลอง พัทยา

ชลบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

0-3872-7333, 0-3872-7666

0-3842-1555

http://www.nimisiam.net

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

07:00 - 22:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. บุคคลทั่วไป 2. นักท่องเที่ยวในประเทศ 3. นักวิชาการ/นักวิจัย 4. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

คนไทย เด็ก (อายุ4-10 ปี) 50 บาท ประชาชนทั่วไป 100 บาท คนต่างชาติ เด็ก 120 บาท ผู้ใหญ่ 250 บาท/ เด็กความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาเมืองจำลองมีการริเริ่มโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 เริ่มงานก่อสร้างในพ.ศ. 2539 โดยสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยชิ้นแรก มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ภายใต้ความคิดของคุณเกษม เกษมเกียรติกุล ซึ่งมีความสนใจในงานด้านศิลปกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม จึงได้จำลองสถานที่และสถาปัตยกรรมที่สำคัญๆทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทยในมาตราส่วน 1 : 25 และ 1 : 5 ในบางโมเดล เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมในที่เดียวกัน โดยยังคงรักษารายละเอียดไว้ได้เหมือนสถานที่จริง เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงภายในเมืองจำลองแบ่งออกเป็น 2ส่วน ได้แก่ 1. มินิยุโรป มีจำนวน 51 โมเดล 2. มินิสยาม มีจำนวน 50 โมเดล

วัตถุจัดแสดง

จัดแสดงสถานที่และสถาปัตยกรรมจำลองที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ไม่มีการคัดเลือกชิ้นที่เป็นMasterpiece

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. ศูนย์ศึกษาอันเดอร์วอเตอร์ เวิร์ลด์ พัทยา 2. ศูนย์ศึกษาอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณอรุณี เกษมเกียรติสกุล ประธานบริษัท

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล