เมืองจำลอง พัทยา

ชลบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

0-3872-7333, 0-3872-7666

0-3842-1555

http://www.nimisiam.net

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

07:00 - 22:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. บุคคลทั่วไป 2. นักท่องเที่ยวในประเทศ 3. นักวิชาการ/นักวิจัย 4. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

คนไทย เด็ก (อายุ4-10 ปี) 50 บาท ประชาชนทั่วไป 100 บาท คนต่างชาติ เด็ก 120 บาท ผู้ใหญ่ 250 บาท/ เด็กความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาเมืองจำลองมีการริเริ่มโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 เริ่มงานก่อสร้างในพ.ศ. 2539 โดยสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยชิ้นแรก มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ภายใต้ความคิดของคุณเกษม เกษมเกียรติกุล ซึ่งมีความสนใจในงานด้านศิลปกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม จึงได้จำลองสถานที่และสถาปัตยกรรมที่สำคัญๆทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทยในมาตราส่วน 1 : 25 และ 1 : 5 ในบางโมเดล เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมในที่เดียวกัน โดยยังคงรักษารายละเอียดไว้ได้เหมือนสถานที่จริง เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงภายในเมืองจำลองแบ่งออกเป็น 2ส่วน ได้แก่ 1. มินิยุโรป มีจำนวน 51 โมเดล 2. มินิสยาม มีจำนวน 50 โมเดล

วัตถุจัดแสดง

จัดแสดงสถานที่และสถาปัตยกรรมจำลองที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ไม่มีการคัดเลือกชิ้นที่เป็นMasterpiece

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. ศูนย์ศึกษาอันเดอร์วอเตอร์ เวิร์ลด์ พัทยา 2. ศูนย์ศึกษาอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณอรุณี เกษมเกียรติสกุล ประธานบริษัท

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล