สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   >  
  6. นครราชสีมา   >  
  7. อาคารแสดงโครงกระดูกซากช้างโบราณ

อาคารแสดงโครงกระดูกซากช้างโบราณ

นครราชสีมา

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230

0-4432-1422 ต่อ 14

0-4432-1422 ต่อ 18

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09:00 - 17:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

๑.บุคคลทั่วไป ๒.นักท่องเที่ยวในประเทศ ๓.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา- มัธยมศึกษา ๔.นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๕.นักวิชาการ/นักวิจัย

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ซากช้างโบราณ จากการค้นพบ ‘ซากฟอสซิลของช้าง’ ทำให้รู้ว่า บรรพบุรุษของช้างมีขนาดเท่ากับหมู รูปร่างหน้าตาคล้ายกับฮิปโปโปแตมัส สูงแค่ 70 เซนติเมตร หนักประมาณ 180 กิโลกรัม เป็นบรรพบุรุษของช้างปัจจุบัน เคยมีชีวิตอยู่ในแถบประเทศอียิปต์ เมื่อประมาณ 50-35 ล้านปีมาแล้ว ก่อนจะมีวิวัฒนาการต่อมาอีหลายสิบล้านปี เป็นช้างสายพันธุ์ต่างๆ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แบ่งฟอสซิลช้างที่ค้นพบทั่วโลกได้ถึง 38 สกุล จำนวน 162 ชนิด ประเทศไทยมีการค้นพบซากช้างโบราณแล้วหลายครั้ง ราว 50 ปีก่อนมีการขุดรากสะพานเดชาชาติวงศ์ ข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค์ทำให้พบฟอสซิลช้างโบรณด้วยความบังเอิญ จำนวน 6 ชิ้น และส่งชิ้นส่วนของฟอสซิลดังกล่าวไปตรวจสอบที่ประเทศอังกฤษ พบว่าเป็นกระดูกช้างพันธุ์ Stegodon insignis อายุประมาณ 2,000,000 – 10,000 ปี สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการวิทยาศาสตร์ของไทยอย่างมาก หลังจากนั้น มีการค้นพบฟอสซิลช้างอีกหลายแห่ง เช่น ที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์ ในจังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา พบงาช้างโบราณอายุประมาณ 14-17 ล้านปี หรือการค้นพบฟอสซิลดึกดำบรรพ์ในบ่อทรายที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่ค้นพบฟอสซิล ซากหลากหลายชนิด และมีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย และในโลก เป็นที่มาของ ‘อาคารแสดงโครงกระดูกซากช้างโบราณ’ สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2545 เพื่อทำการรวบรวมประวัติข้อมูลต่างๆ รวมทั้งซากดึกดำบรรพ์ช้างโบราณ ภายในจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ ประวัติการพบซากช้างโบราณในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ,ช้างโบราณของโลกบางสกุล,วิวัฒนาการของช้าง,ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายของช้างโบราณ,เอปโคราช หรือซากดึกดำบรรพ์ของเอปโคราช,แหล่งที่พบเอปโคราช และการพัฒนาการของช้างบรรพบุรุษของช้าง รวมถึงตู้แสดงซากดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รู้หรือไม่ ฟอสซิลเอปโคราช หรือชื่อทั่วไป ‘เอปโคราช’ (KKhorat Ape) มีอายุทางธรณีวิทยา ไมโอซีนตอนปลาย หรือ 9-7 ล้านปี ถือเป็นเอปสายพันธุ์ใหม่ของโลก มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นเอปขนาดใหญ่สายพันธุ์รังอุตังชนิดใหม่ของโลก มีกรามหนามา ลักษณะ รูปร่างขนาดของฟันและความย่นของเคลือบฟันคล้ายลิงอุรังอุตังในปัจจุบันและมีลักษณะพิเศษเฉพาะที่เหมือนกันคือไม่พบรอยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปิดปิดปากใต้กรามส่วนหน้าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวได้พัฒนาให้มีถุงลมขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการส่งเสียงกู่ร้องสื่อสานกันในกลุ่มลิงอุรังอุตัง ต่างกันตรงที่ ฟันหน้าของเอปโคราชมีขนาดเล็กกว่า แต่ฟันกรามซี่ในสุดมีขนาดใหญ่กว่าลิงอุรังอุตังปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นฟอสซิลเอปชนิดแรกที่ลักษณะกรามโค้งเป็นรูปตัวยู เช่นเดียวกับกรามเอปปัจจุบันและมนุษย์ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่เคยปรากฏในเอปชนิดอื่น จากการศึกษาขนาดฟันของฟอสซิลดังกล่าวทำให้ทราบว่า เอปโคราชมีขนาดใกล้เคียงกับอุรังอุตังปัจจุบัน น้ำหนักตัวประมาณ 70-80 กิโลกรัม

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติและวิวัฒนาการของช้างโบราณ ธรรมชาติศึกษาและสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดำบรรพ์ โดยจัดแสดงเป็นแผ่นป้ายข้อมูลและภาพ ตู้แสดงซากดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พร้อมทั้งมีแผ่นป้ายชื่อของซากดึกดำบรรพ์นั้น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่องราวของนิทรรศการมีดังนี้ ๑. แผนที่ต.ท่าช้างและต.ช้างทอง แสดงบ่อทรายที่พบซากช้างโบราณ ๒. ประวัติท่าช้าง ๓. ประวัติการพบซากช้างโบราณในอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ๔. อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๖ ที่ท่าช้าง ๕. ระบบโครงกระดูกช้างอัฟริกา ๖. ช้างโบราณของโลกบางสกุล ๗. วิวัฒนาการของช้าง ๘. ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายของช้างโบราณ ๙. เอปโคราช – ซากดึกดำบรรพ์ของเอปในประเทศไทย , ความสำคัญของเอปโคราช , แหล่งที่พบเอปโคราช ๑๐. การพัฒนาการของช้าง บรรพบุรุษของช้าง : โมริธีเรียม (Moeritherium) อายุ ๔๓ -๒๔ ล้านปีก่อน, ช้างพาลีโอมาสโตดอน Palaeomastodon) อายุ ๓๗-๒๔ ล้านปีก่อน, ช้างฟีโอเมีย (Phiomia) อายุ ๓๗ – ๒๔ ล้านปีก่อน ,ช้างสี่งา : กอมโฟธีเรียม (Gomphotherium) อายุ ๒๔ – ๕ ล้านปีก่อน ,ช้างสี่งา : เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) อายุ ๑๖ – ๑.๖ ล้านปีก่อน ,ช้างงาเสียม : โปรตานันคัส (Protanancus) อายุ ๑๖ – ๕ ล้านปีก่อน, ช้างแมมมัต / มาสโตดอน (Mammut / Mastodon ) อายุ ๑๖ – ๐.๐๐๘ ล้านปีก่อน ,ช้างงาจอบ : ไดโนธีเรียม (Deinotherium) อายุ ๑๖ – ๐.๐๑ ล้านปีก่อน , ช้างสเตโกดอน (Stegodon) อายุ ๑๑ – ๐.๐๐๘ ล้านปีก่อน, ช้างแมมมอธ (Mammuthus : Mammoth) อายุ ๕- ๐.๐๐๘ ล้านปีก่อน,ช้างแอฟริกา (Loxodonta) อายุ ๑๑ ล้านปีก่อน – ปัจจุบัน ,ช้างเอเชียหรือช้างอินเดีย (Elephas) อายุ ๕ ล้านปีก่อน - ปัจจุบัน ๑๑. ซากดึกดำบรรพ์ของช้างโบราณและสัตว์ต่างๆ เช่น เอปโคราช แรด เต่า เป็นต้น หากเข้าชมเป็นหมู่คณะจะมีการบรรยายโดยวีดิทัศน์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้รับมาจากดร.ประเทือง จินตสกุล

วัตถุจัดแสดง

เครื่องปั้นดินเผา ,ภาพถ่าย, ซากฟอสซิล

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ฟันกรามของเอปโคราช และงาช้างโบราณ

การจัดเก็บ

มีการลงทะเบียนทั้งหมด จัดทำโดยกรมทรัพยากรธรณีและนักวิชาการต่างชาติที่มาทำการศึกษา แต่ไม่มีทะเบียนให้ไว้กับหน่วยงานที่ดูแล ลักษณะการทำทะเบียนเป็นการกำหนดเลขและแบ่งแยกประเภทเท่านั้น

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีเอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ จดหมายข่าว และป้ายโฆษณา

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายกิตติภัค กาญจนพรประภา (ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง) งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล