1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. เพชรบุรี   >  
  7. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เพชรบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เลขที่ 1281 ถนนเพชรเกษม (ในค่ายพระราม6) ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120

0-3250-8443-5

0-3250-8039

http://www.mrigadayavan.org

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อังคาร , พฤหัสบดี - อาทิตย์

08:30 - 17:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1.บุคคลทั่วไป 2.นักท่องเที่ยวในประเทศ 3.นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 4.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 5.นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ชาวไทย/ต่างประเทศ 30 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 15 บาท *หมายเหตุ : จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

ประวัติความเป็นมา

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น สำหรับเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ โดยเสด็จมาประทับแรมที่พระราชนิเวศน์แห่งนี้สองครั้งคือ ระหว่างฤดูร้อนพ.ศ.2467 และพ.ศ.2468 ทรงประทับอยู่นานครั้งละประมาณ 3 เดือน ปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งจัดตั้งโดยตำรวจตระเวนชายแดน และครอบครัวบุตรหลานข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์จัดการ ดูแล และบำรุงรักษาส่วนเขตพระราชฐานที่ประทับ โดยผ่านการทำงานของสำนักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มีการจัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนิทรรศการภาพถ่าย รวมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชกรณียกิจ อื่นๆในรัชสมัย นิทรรศการบทพระราชนิพนธ์ฯ เป็นการรวบรวมข้อมูลบทพระราชนิพนธ์มาจัดแสดงไว้พอสังเขป โดยเน้นให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในพระราชนิพนธ์บทละคร บทความ ปาฐกถา วรรณกรรมและอื่นๆ นิทรรศการเครื่องเสวยไทย เป็นนิทรรศการจัดแสดงจำลองการเสวยพระกระยาหารแบบไทย และแสดงภาพการรับประทานอาหารของเจ้านายในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5-6 นิทรรศการเครื่องเสวยฝรั่งร่วมรัชสมัยฯ เป็นนิทรรศการแสดงการจัดโต๊ะเสวย แบบตะวันตก ซึ่งถือเป็นพระราชนิยมอย่างหนึ่ง ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดแสดงภาพถ่ายเก่าเมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในประเทศต่างๆ นิทรรศการการแต่งกายร่วมรัชสมัยฯ แสดงให้เห็นช่วงเวลาสำคัญที่สยามประเทศมีการติดต่อกับนานาอารยประเทศ จึงมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดค่านิยมอย่างใหม่ในการแต่งกายของสตรีตามแนวพระราชนิยมที่ทางกล่าวไว้ว่า ผู้หญิงควรนุ่งซิ่น ฟันขาว ผมยาว เป็นต้น   นิทรรศการหัวหิน-ชะอำ สถานตากอากาศยอดนิยม เป็นนิทรรศการรูปภาพที่กล่าวถึง การแปรพระราชฐานประทับแรมในฤดูร้อน หรือเพื่อฟื้นฟูพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ รวมถึงวัฒนธรรมการพักผ่อนตากอากาศของตะวันตกที่แพร่เข้ามา การตากอากาศตามชายทะเล และการอาบน้ำทะเลเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ การตากอากาศชายทะเลก็แพร่หลายสู่คหบดีและประชาชนทั่วไป เนื่องด้วยพระราชนิเวศน์มฤคทายวันมีพื้นที่กว้างขวางจึงมีสถานที่สำคัญให้เยี่ยมชมและพักผ่อนมากมาย อาทิ พระราชฐานที่ประทับชั้นกลาง คือ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บ้านพักเจ้าพระยารามราฆพ พระราชฐานที่ประทับชั้นใน มีทั้งห้องที่จัดแสดงเครื่องเรือน และสิ่งของส่วนพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว – พระบรมรูป ส่วนพระเจ้า (ราชาศัพท์ แปลว่า ศีรษะของราชา) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผลงานของศาสตร์จารย์ศิลป์ พีระศรีประติมากรชาวอิตาเลี่ยนด้านหลังพระบรมรูปมีรอยสลักว่าเฟโรซี 1926 ฉลองพระบาทแตะ – องค์จริงเป็นของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีหนังสือนำชม และการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

เขาตะเกียบ,ทะเลชะอำ,วนอุทยานชะอำ,พื้นที่ป่าชายเลนของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ในค่ายพระราม6)

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ผู้อำนวยการสำนักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล