1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. ประจวบคีรีขันธ์   >  
  7. พิพิธภัณฑ์และอาคารประวัติสงคราม

พิพิธภัณฑ์และอาคารประวัติสงคราม

ประจวบคีรีขันธ์

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 5 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

0-3261-1017 ต่อ 60215, 60202

0-3261-1017 ต่อ 60215

http://www.wing5rtaf.mi.th

วันและเวลาทำการ

เสาร์ - อาทิตย์

08:00 - 15:00

ค่าเข้าชม

เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท *หมายเหตุ : หากต้องการเข้าชมในวันธรรมดาต้องทำจดหมายขออนุญาตแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าต่อ ผบ.ช1

ประวัติความเป็นมา

ปืนเล็กยาวแบบ 66 เป็นปืนเล็กยาวแบบ 66 หนึ่งในยุทโธปกรณ์ของผู้กล้า แห่งกองบินน้อยที่ 5 เป็นอาวุธประจำของทหารราบ เข้าประจำการเมื่อ พ.ศ.2466 ปลดประจำการเมื่อ พ.ศ.2516 ปืนชนิดนี้ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกบริเวณอ่าวมะนาวกองบินน้อยที่ 5 (กองบิน 53ฯปัจจุบัน) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลาประมาณ 04.00 น ของวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484ครั้งนั้น ทหาร ตำรวจข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมมือกันต่อต้านผู้รุกรานอย่างสุดชีวิต ถือเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ที่กองบินฯและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคภูมิใจ และนี่คืออุทยานประวัติศาสตร์ ที่ก่อตั้งขึ้น (เมื่อปี พ.ศ.2531) เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและเสียสละของชาวประจวบคีรีขันธ์ พิพิธภัณฑ์และอาคารประวัติสงคราม กองบิน 5 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการประวัติและวิวัฒนาการสมัยสงครามโลกทั้งที่ 2 ของกองบินน้อยที่ 5 วิถีชีวิตความเป้นอยู่ของทหารในช่วงสงคราม นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติการบินของประเทศไทยและเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกทัพขึ้นบกที่อ่าวน้อย ภาพเหตุการณ์จริงของสงครามที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆ ทั่วโลกจำลองชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตที่ข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต้องจัดเตรียมให้หยิบฉวยง่ายในยามฉุกเฉิน ห้องนิทรรศการทหารไทยในสงครามห้องนิทรรศการการเจรจา ขอผ่านแดน ห้องสู่สันติภาพนิทรรศการเกียรติภูมิผู้กล้า ฉากของวีรบุรุษในสมรภูมิ (น.ต.ม.ล.ประวาศ ชุมสาย) ชุดทหาร ที่ผ่านศึกสงครามรูกระสุนจากเหตุการณ์จริง อาวุธยุทโธปกรณ์ของผู้กล้ากองบินน้อยที่ 5 แผ่นจารึกชื่อของผู้กล้าท่านต่างๆ ฯลฯ รวมถึงนิทรรศการชีวิตความเป็นอยู่ของหอยตลับ เนื่องจากหอยตลับเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทั้งทางชีวภาพและเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภูมิทัศน์โดยรอบ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก,อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

พันจ่าอากาศหญิงภัทรา พิณทิพย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน 5 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธการทางอากาศ

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล