1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. ชุมพร   >  
  7. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ชุมพร

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 5 บ้านโพงพาง หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 86120

0-7755-8144-6

0-7755-8145

http://www.dnp.go.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) บุคคลทั่วไป 2) นักท่องเที่ยวในประเทศ 3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 4) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 5) นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

ประวัติความเป็นมา

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรมป่าไม้ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2529 และดำเนินการสำรวจสภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชุมพร ผลการสำรวจปรากฏว่า จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการัง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดและเกาะทียังคงความงดงามสมควรจะได้มีการกำหนดพื้นที่บริเวณที่เหมาะสม เพื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชน และเป็นแหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในเชิงวิชาการ และการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมป่าไม้สั่งการให้กองอุทยานแห่งชาติ (เดิม) ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวบริเวณลานชมวิวเขาเจ้าเมืองในระยะนี้ใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี” และดำเนินการต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่บริเวณปากคลองท่าจระเข้และดำเนินการต่อเนื่องมา กระทั่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 จึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ตาม “ พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าอ่าวสวี และเกาะต่าง ๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ” โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระราชกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร”

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 317 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,125 ไร่ โดยจำแนกได้เป็น 1.พื้นที่น้ำ มีพื้นที่รวมประมาณ 165,696 ไร่ หรือประมาณ 80.5% ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2. พื้นที่บก มีพื้นที่รวมประมาณ 32,156 ไร่ หรือประมาณ 19.5% ของพื้นที่ อุทยานแห่งชาติโดยพื้นที่บกประกอบด้วย พื้นที่ป่าชายเลน 17,375 ไร่ พื้นที่เกาะ 3,219 ไร่ และพื้นที่ภูเขาและพื้นที่อื่นๆ 11,562 ไร่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จด เกาะจระเข้ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทิศใต้ จด อ่าวท้องครก ตำบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก จด เกาะง่ามใหญ่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทิศตะวันตก จด ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา – สวี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะมีห้องนิทรรศการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อาณาเขต แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมไปถึงระบบนิเวศที่สำคัญภายในอุทยานฯ การจัดแบ่งเรื่องราวเป็นส่วนต่างๆ จำนวน 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ส่วนที่ 2 แหล่งท่องเที่ยว ส่วนที่ 3 เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่วนที่ 4 ระบบนิเวศ

วัตถุจัดแสดง

ซากฟอสซิล, กระดูกสัตว์

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ชื่อวัตถุ: วาฬบรูด้า ประเภท: กระดูกสัตว์ กำหนดอายุ: - คำบรรยาย: วาฬบรูด้า เป็นวาฬขนาดกลาง ในกลุ่มของวาฬบาลีน (Baleen Whale) จึงใช้แผ่นกรองบาลีน (Baleen plates) ในการกรองอาหารซึ่งมักเป็นสัตว์ขนาดเล็กๆ ออกจากน้ำทะเลขนาด 11.5-14.5 เมตร 12-20 ตัน ปลาชนิดนี้มีการแพร่กระจายพบได้ในบริเวณน่าน้ำเขตร้อน ทั้งที่ห่างฝั่งและริมฝั่ง แพร่กระจายตั้งแต่อฟริกาใต้ ศรีลังกา อินโดนีเซีย ญุ่ปุ่น ฟิจิ ออสเตรเลียตะวันตกและประเทศไทย ทั้งฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน และในน่านน้ำของจังหวัดชุมพร เคยพยเห็นอยู่เป็นประจำ อย่างเช่นใน ปี พ.ศ. 2541 ก็มีปลาวาฬบรูด้ามาเกยตื้น

การจัดเก็บ

มีห้องคลังเก็บวัตถุโดยเฉพาะ

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล