1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. ประจวบคีรีขันธ์   >  
  7. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หว้ากอ

ประจวบคีรีขันธ์

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 4 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

0-3266-1726,0-3266-1098

0-32661727

http://www.nfe.go.th/waghor

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2) บุคคลทั่วไป 3) นักท่องเที่ยวในประเทศ 4) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 5) นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม * หมายเหตุ : จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ ซึ่งจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำต่างๆ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และนำเค็ม มีส่วนจัดแสดงทั้งหมด 2 ชั้น แบ่งนิทรรศการเป็น 6 นิทรรศการ เริ่มด้วยเมื่อผู้เข้าชมเข้ามาด้านในจะพบกับ การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต เรียนรู้ระบบนิเวศเบื้องต้นจากซุ้มและฐานต่างๆ จากนั้นจึงนำเข้าไปสู่นิทรรศการจำลองระบบนิเวศจากขุนเขา หรือป่าต้นน้ำ แล้วจึงต่อเนื่องไปสู่นิทรรศการจำลองวิถีชีวิตแบบป่าชายเลน หาดทราบ และหาดหินพร้อมทั้งแสดงพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถสัมผัสกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลภายใต้อุโมงค์ซึ่งสามารถมองเห็นปลาและสัตว์หลากหลายสานพันธุ์ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดกิจกรรม Touch Pools ไว้ให้ผู้ชมสามารถสัมผัสสัตว์น้ำได้โดยตรง เช่น ดาวทะเล แมงดา ปลิงทะเล เม่นทะเล เป็นต้น ชมนิทรรศการธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต จัดแสดงปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ อีกหลายสายพันธุ์ จากขุนเขาสู่สานน้ำ – เป็นส่วนจัดแสดงเรื่องชนิดและระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ ป่าต้นน้ำ โดยจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดทั้งที่มีเกล็ดและไม่มีเกล็ด ผู้ชมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของปลา และสามรถเชื่อมโยงความรู้ของระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด จากต้นน้ำสู่แหล่งน้ำใหญ่ จากระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด เรื่อยมาจนถึงระบบนิเวศน้ำกร่อยและน้ำเค็ม หากหินและหากทราย นอกจากนี้ยังนำพันธุ์ปลามีพิษที่หาชมได้ยากมาจัดแสดงทั้งยังเปิดวีดีทัศน์ให้ชมระบบนิเวศทะเลหว้ากอ ‘เปิดโลกพิศวงใต้ฝืนน้ำ’ อีกด้วย แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองบิน 53

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ มีส่วนจัดแสดงทั้งหมด 2 ชั้น แบ่งนิทรรศการเป็น 6 นิทรรศการ เริ่มด้วยเมื่อผู้ชมเข้ามาด้านในจะพบกับ การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต เรียนรู้ระบบนิเวศเบื้องต้นจากซุ้มและฐานต่างๆ จากนั้นจึงนำเข้าไปสู่ นิทรรศการจำลองระบบนิเวศจากขุนเขา หรือป่าต้นน้ำ แล้วจึงต่อเนื่องไปสู่นิทรรศการการจำลองวิถีชีวิตแบบป่าชายเลน หาดทราย และหาดหิน พร้อมทั้งแสดงพันธ์ปลาที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ สัตว์ในแนวปะการัง โดยมีการบริการข้อมูลเสริมทางวิดิทัศน์ นำเสนอระบบนิเวศหว้ากอ นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถสัมผัสกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลภายใต้อุโมงค์ซึ่งสามารถมองเห็นปลาและสัตว์หลากหลายสายพันธ์ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดกิจกรรม Touch Pools ไว้ให้ผู้ชมสามารถสัมผัสสัตว์น้ำได้โดยตรง เช่น ดาวทะเล แมงดา ปลิงทะเล เม่นทะเล เป็นต้น

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพที่ 1 ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ภาพที่ 2 ลานจอดรถ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

การจัดเก็บ

1) มี ห้องคลังเก็บวัตถุโดยเฉพาะ 2) มี ห้องปฏิบัติการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัตถุสิ่งของ

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีเอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณาและ เวบไซต์

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองบิน 53

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล