1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. กรุงเทพมหานคร   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรไทย สามเสนใน

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรไทย สามเสนใน

กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 2 หลังที่ทำการไปรษณียสามเสนใน ถนนพหลโยธิน ใกล้สวนจตุจักร และสี่แยกสะพานควาย กรุงเทพมหานคร 10400

0-2271-2439

0-2271-2439

www.thailandpost.co.th/museum

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

08:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

อันดับ 1 บุคคลทั่วไป อันดับ 2 นักท่องเที่ยวในประเทศ อันดับ 3 นักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา อันดับ 4 นักเรียนระดับอุดมศึกษา อันดับ 5 นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทางถึงพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

รถโดยสารประจำทางสาย 510, 29, 52, 39, 59, 26, 44, 8, 503, 90, 77 รถไฟฟ้าบีทีเอสลงสถานีสะพานควาย

ประวัติความเป็นมา

สมัยราชกาลที่ 4 เมื่อมีการเปิดประเทศค้าขาย ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นมาก ในสมัยนั้น เรือสินค้าถือเป็น ‘บุรุษไปรษณีย์จำเป็น’ ในการติดต่อสื่อสาร ภายหลังสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุพันธุวงศ์วรเดชกับเจ้านายกลุ่มหนึ่งก็ได้ร่วมกันออกหนังสือพิมพ์รายวันชื่อ ‘ข่าวราชการ’ (Court) และปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจมากจึงทำให้ต้องมีคนเดินส่งหนังสือแก่สมาชิกทุกเช้า สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภานุรังษีฯ จึงได้ทรงริเริ่ม จัดพิมพ์ ‘ตั๋วแสตมป์’ เพื่อใช้เป็นค่าบริการส่งหนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรก และขยายไปถึงการเดินส่งจดหมายแก่สมาชิกด้วย โดยตั๋วแสตมป์ 1 ดวง แทนราคา 1 อัฐ แต่ตั๋วแสตมป์ดังกล่าวไม่มีตัวอักษรหรือเลขหมายบอกราคาไว้ กระทั่ง พ.ศ. 2423 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้น โดยมอบหมายให้เจ้าหมื่นเสมอใจราชการเป็นผู้ไปดูงานด้านไปรษณีย์ที่ประเทศจีนและสิงค์โปรและสมเด็จพระเจ้าน่องนาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีฯเป็นผู้เตรียมการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ตามอย่างในต่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่า ‘ไปรษณียาคาร’ หรือสะกดตามอักษรในสมัยรัชกาลที่ 5 ว่า ‘ไปรสะนียาคาร’ กระทั่งในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 พระบาทสมเด็จพระจุลตอมเกล่าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนากิจการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่แสตมป์ชุดแรกของไทย ‘ชุดโสฬศ’ ถูกนำออกใช้ แสตมป์ชุดโสฬศเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกกกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์เบื้องซ้ายภายในวงกรอบรูปไข่ ตัวหนังสือและตัวเลขไทยล้วนด้านหลังไม่มีกาวและไม่มีลายน้ำ โดย 1 ชุดจะประกอบด้วยราคา 1 โสฬศ, 1 อัฐ, 1 เสี้ยว, ซีกหนึ่ง,สลึงหนึ่ง และเฟื้องหนึ่ง ภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงแสตมป์ไทยชุดแรก ตั้งแต่ พ.ศ.2426 จนถึงปัจจุบันกว่า 800 ชุด และแสตมป์ต่างประเทศในรูปแบบของอัลบั้มชีทกว่า 3,500 อัลบั้ม จาก 200 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งภาพต้นแบบก่อนมาเป็นแสตมป์กว่า 200 แบบนอกจากนี้ ยังได้สัมผัสตู้ไปรษณีย์ใบแรกของไทยที่ถูกออกแบบด้วยศิลปะสมัยวิคตอเรียนอายุกว่า 120 ปี ซึ่งรัฐบาลเยรมันมอบให้การไปรษณีย์สยาม ในโอกาสเปิดกิจการไปรษณีย์ในพ.ศ.2426

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

การจัดเก็บ

ทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม MS OFFICE

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. เอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์: แผ่นพับ 2. หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์: ไม่มี 3. สิ่งพิมพ์เผยแพร่: จุลสารดวงตราไปรษณียากร 4. การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ: เวบไซต์

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ฝ่ายการตลาดตราไปรษณียากร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล