1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. กาญจนบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า

กาญจนบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

164 หมู่ 3 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

0-3465-4058

034 654 058

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2. บุคคลทั่วไป 3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 4. นักเรียนระดับประถมศึกษา 5. นักท่องเที่ยวในประเทศ 6. นักวิชาการ/นักวิจัย 7. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท,ชาวต่างชาติ 30 บาท

ประวัติความเป็นมา

ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปีพ.ศ. 2484 – 2488 กองทัพญี่ปุ่นต้องการยึดประเทศพม่าจึงสร้างทางรถไฟจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกผ่านจังหวัดกาญจนบุรี เลียบริมแม่น้ำแควน้อยไปยังด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อออกสู่เมืองมะละแหม่งประเทศพม่า ในระหว่าง พ.ศ. 2486 – 2487 เชลยศึกผู้หนึ่งจากประเทศอินโดนีเซียชื่อ Dr.H.R VAN HEEKEREN นักโบราณคดี ชาวฮอลันดา ได้พบเครื่องมือหินจำนวน 8 ชิ้น บริเวณสถานีรถไฟ เมื่อสงครามยุติจึงนำเครื่องมือหินที่พบไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พีบอดี้ ( Peabody Museum) มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบว่าเป็นเครื่องมือหินกะเทาะสมัยหินกลาง (Mesolithic) และขวานหินขัดสมัยหินใหม่ (Neolithic) ต่อมาในพ.ศ. 2499 ศาสตราจารย์โมเวียส ได้ส่งศิษย์ชื่อ คาล.จี.ไฮเดอร์ ทำการสำรวจร่วมกับศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี จากบริเวณบ้านเก่า จนถึงตำบลวังโพ รวมระยะทางประมาณ 26 ก.ม. และสำรวจ “ แหล่งนายบางนายลือ ” พบเครื่องมือเครื่องใช้ยุคก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมากเช่นกัน ในระหว่างพ.ศ. 2503 – 2505 ดังนั้นกรมศิลปากรร่วมกับสถานทูตเดนมาร์กได้ทำการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีและที่ตำบลบ้านเก่า พบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่จำนวน 44 โครง ในปีพ.ศ. 2507 จึงได้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและในพ.ศ. 2515 ได้ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการและเปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยใช้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์บ้านเก่า และในวันที่ 27 สิงหาคม 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า กาญจนบุรี และในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ทรงนำคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพิพิภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า กาญจนบุรี เป็นครั้งแรก

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพที่ 1 บริเวณถนนด้านหน้า ภาพที่ 2 ป้ายทางเข้าพิพิธภัณฑ์ด้านหน้า ภาพที่ 3 ทางเข้าอาคารจัดแสดง ภาพที่ 4 สวนบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์ ภาพที่ 5 อาคารจัดแสดง ภาพที่ 6 ศาลาจัดแสดง

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

แบ่งออกเป็น 8 ห้องได้แก่ ห้องจัดแสดงที่ 1 กาญจนบุรีในอดีต ห้องจัดแสดงที่ 2 โบราณคดีบ้านเก่า ห้องจัดแสดงที่ 3 ห้องนิทรรศการพิเศษ ห้องจัดแสดงที่ 4 โบราณคดีจังหวัดกาญจนบุรี ห้องจัดแสดงที่ 5 พัฒนาการสังคมก่อนประวัตศาสตร์ ห้องจัดแสดงที่ 6 โบราณวัตถุปราสาทเมืองสิงห์ ห้องจัดแสดงที่ 7 โบราณคดีในเขื่อนเขาแหลม (วชิราลงกรณ์) ห้องจัดแสดงที่ 8 โลงไม้ขุดโบราณ

วัตถุจัดแสดง

ภาพที่ 1 เครื่องปั้นดินเผา ภาพที่ 2 ลูกปัดและเครื่องประดับโบราณ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ไม่มีการคัดเลือกชิ้นที่เป็นMasterpiece

การจัดเก็บ

ไม่มี

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีแผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์ (ภาษาไทย),หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์ ใบปลิว, ป้ายโฆษณา

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ชื่อผู้ดูแล: นายสุนันท์ ไทรเทพยิ้ม ตำแหน่ง: หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า กาญจนบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ :คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล