บ้านจ๊างนัก

เชียงใหม่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

56/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

0-5344-6891

0-5344-6891

http://www.baanjangnak.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 18:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. บุคคลทั่วไป 2. นักท่องเที่ยวในประเทศ 3. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา– มัธยมศึกษา 5. ศิลปิน

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม เข้าชมเป็นหมู่คณะโทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 1 วัน

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งเมื่อมี พ.ศ. 2528 โดยสล่าเพชร วิริยะ (สล่า เป็นภาษาพื้นเมืองเชียงใหม่ แปลว่า ช่างฝีมือ) ซึ่งได้รวบรวมเพื่อนฝูง ตลอดจนลูกศิษย์ช่างแกะสลักฝีมือดี และมีความรักในศิลปะการแกะสลักไม้แบบล้านนา ‘บ้านจ๊างนัก’ หมายถึงบ้านที่ช้างเยอะแยะมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวร ศิลปะการแกะสลักไม้เรื่องช้าง ผลงานศิลปะไม้แกะสลัก เรื่องช้างทั้งแบบลายเส้นบนไม้นูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว หลากหลายขนาด และรูปแบบ และผลงานชิ้นสำคัญคือ ช้างต้นแบบ ซึ่งเป็นงานแกะสลักชิ้นแรก

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

ผลงานศิลปะไม้แกะสลัก เรื่องช้างทั้งแบบลายเส้นบนไม้ นูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว หลากหลายขนาด และรูปแบบ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

เป็นช้างต้นแบบ งานแกะสลักชิ้นแรก

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. เอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์ มี แผ่นพับแนะนำบ้านจ๊างนัก 2. หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์ ไม่มี 3. สิ่งพิมพ์เผยแพร่ ไม่มี 4. การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์, Website และสื่อบุคคลโดยการบอกต่อๆ กัน

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

กลุ่มทำงานศิลปะที่เป็นเพื่อนๆ กันและพิพิธภัณฑ์จาวยองปั๊บสา-ใบสาน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล