1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. ราชบุรี   >  
  7. จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว

จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว

ราชบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 101 หมู่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

08-1763-1989 (ดร.อุดม สมพร)

http://www.jipathaphan.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชมจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน

ประวัติความเป็นมา

จิปาถะภัณฑสถาน เป็นอาคารสองชั้นภายในมีห้องจัดแสดง 5 ห้องหลัก ทางเข้าอยู่บริเวณชั้นบนของอาคาร เมื่อเดินเข้ามาจีบันไดเดินลงทางขวามือ เพื่อเริ่มชมห้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีจัดแสดงวัตถุผสมผสานไปกับการจำลองบรรยากาศของโบราณสถาน จากนั้นเดินต่อเข้าไปที่ห้องวิถีชีวิตชาวนาไท-ยวน จำลองบรรยากาศให้เสมือนอยู่ภายในเรือนของชาวไท-ยวน จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องการเกิดของเด็ก แม่ต้องอยู่ไฟ การทำครัว และลักษณะครอบครัวชนบท จำลองการถนาการกว่านและกระบวน การผลิตก่อนที่จะมาเป็นข้าว และการบูชาพระแม่โพสพ บนชั้นสองจัดแสดงในส่วนของชาวไท-ยวน ตั้งแต่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกาย อุปกรณ์ทอผ้า ถัดมาเป็นการแสดงผ้าจก และห้องจัดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี

แผนที่

วัตถุจัดแสดง

วัตถุโบราณและปูนปั้นสมัยทวารวดี เครื่องมือการเกษตร เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โบราณสถานวัดโขลงสุพรรณคีรี,โบราณสถานวัดคูบัว,สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบุรี

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล