สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. พระนครศรีอยุธยา   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

พระนครศรีอยุธยา

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 10300

0-3524-1587

0-3524-1587

http://thailandmuseum.com

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 5,000 คน 2. นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 4,000 คน 3. บุคคลทั่วไป จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 4,000 คน4. นักท่องเที่ยวในประเทศ จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 3,000 คน 5. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 2,000 คน 6. นักวิชาการ/นักวิจัย จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 700 คน 7. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 500 คน 8. ภิกษุ สามเณร นักบวช จำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณในระยะเวลา 1 ปี 300 คน

ค่าเข้าชม

ประชานทั่วไป 10 บาท ,ชาวต่างชาติ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ในปีพ.ศ.2499 – 2500 กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้พบโบราณวัตถุศิลปวัตถุจำนวนมาก เช่น เครื่องทองคำ พระพุทรูป พระพิมพ์ กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้น เพื่อรวบรวมสงวนรักษาโบราณศิลปวัตถุอันล้ำค่าดังกล่าว โดยใช้เงินที่ประชาชนบริจาคและของรับพระพิมพ์ที่ขุดพบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นการสมนาคุณจึงให้ชื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ว่า “ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเกียรติและพระบรมราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ซึ่งทรงสถาปนาวัดราชบูรณะเมื่อพ.ศ. 1967 และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ต่อมากรมศิลปากรได้ปรับปรุงกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น และนายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2513

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 อาคารดังนี้ อาคาร 1 (ตึกเจ้าสามพระยา) ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่ค้นพบจากการขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างพ.ศ. 2499 – 2500 ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี ศิลปะลพบุรี และศิลปะอยุธยา พระพุทธรูปสำคัญที่จัดแสดงคือ พระพุทธรูปสำคัญที่จัดแสดงคือ พระพุทธรูปศิลาขาวปางประทานเทศนาประทับนั่งห้อยพระบาท สมัยทรวารวดี พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริดสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงาม และมีคุณค่าทางศิลปะสูง นอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องไม้จำหลักฝีมือช่างสมัยอยุธยา ซึ่งนับเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีความวิจิตบรรจง ได้แก่ บานประตูซุ้มคูหาพระสถูปวัดพระศรีสรรเพชญ์ ชั้นบน จัดแสดงเครื่องทอง 2 ห้อง ห้องที่ 1 จัดแสดงเครื่องทองที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ เมื่อพ.ศ. 2500 โบราณศิลปวัตถุที่สำคัญมีความงดงามประณีตและมีคุณค่ายิ่ง คือพระแสงขรรค์ชัยศรีทองคำ องค์พระแสงขรรค์ทำด้วยเหล็ก มีคมทั้ง 2 ด้าน ฝักทำด้วยทองคำจำหลักลายประจำยาม ลายกนก ประดับอัญมณี ด้ามทำด้วยหินเขี้ยวหนุมาน หรือหินควอทซ์ ซึ่งมักเรียกว่าแก้วผลึกเป็นรูปแปดเหลี่ยม ห้องที่ 2 จัดแสดงเครื่องทองที่พบในกรุปรางค์วัดมหาธาตุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุในผอบทองคำ ฝาผอบประดับด้วยอัญมณีพบในพระปรางค์องค์ใหญ่ วัดมหาธาตุ รวมทั้งจัดแสดงพระพุทธรูปทองคำ พระพิมพ์ทองคำ พระพิมพ์เงิน ส่วนที่รอบเฉียงจัดแสดงพระพิมพ์ที่ทำด้วยชินและดินเผา สมัยสุโขทัย สมัยลพบุรี และสมัยอยุธยา ที่ค้นพบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะวัดมหาธาตุและวัดพระราม อาคาร 2 จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่พบในประเทศไทยตามลำดับอายุสมัยตั้งแต่พศต. 11 – 24 คือ ตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยาและรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุสำคัญที่จัดแสดง เช่น พระพุทธรูปประทับนั่งเหนือพนัสบดี พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระพิฆคเณศ ซุ้มเรือนแก้วและพระพุทธรูปสมัยต่างๆ อาคาร 3 อาคารนี้เป็นเรือนไทยที่สร้างเป็นหมู่เรือนไทยภาคกลางปลูกอยู่กลางน้ำ ภายในเรือนไทยจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยในสมัยก่อน เช่น เตาเชิงกราน หม้อดินเผาสำหรับหุงต้ม กระต่ายขูดมะพร้าวและเครื่องจักสานต่างๆ ได้แก่ ตะกร้า กระจาด และเครื่องจับสัตว์น้ำ

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพที่ 2 อาคาร1 ภาพที่ 3 สำนักงานพิพิธภัณฑ์ ภาพที่ 4 จัดแสดงวัตถุราณรอบนอกอาคาร ภาพที่ 5 เรือนไทยริมน้ำ ภาพที่ 6 อาคาร2

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ภาพที่ 1 ภายในอาคารจัดแสดง ภาพที่ 2 ส่วนจัดแสดงพระพุทธรูป ภาพที่ 3 - 4 ภายในห้องพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องทอง กรุวัดมหาธาตุ ภาพที่ 5 ทางเข้าห้องจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องทอง กรุวัดมหาธาตุ ภาพที่ 6 อาคารจัดแสดงสองชั้น

วัตถุจัดแสดง

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตั้งแต่สมัยทวารวดี – สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องใช้ในศาสนา เครื่องทอง และนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อน

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

1.เศียรพระพุทธรูปสำริด 2.บานประตูไม้จำหลัก 3.พระสถูปทองคำ ประดับอัญมณี

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. มีแผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์ภาษาไทย/อังกฤษ 2. หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์ 3. จดหมายข่าว 4. Web site

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม 2. สถาบันอยุธยาศึกษา 3. พิพิธภัณฑ์เรือไทย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล