1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. พะเยา   >  
  7. หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

พะเยา

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

692 ถนนพหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000

0-5441-0058-9

0-5441-0059

http://www.phayaonitathall.th.gs

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

คนไทย 20 บาท เด็ก/พระ/เณร 10 บาท, ชาวต่างชาติ 40 บาท

ประวัติความเป็นมา

ถือเป็น ‘ธรรมเนียม’ ของผู้มาเยี่ยมเยือนที่มักทำต่อๆ กันมา ณ หน้าพระพักตร์ของหลวงพ่อพุทธเศียร พระพุทธรูปหินทรายที่มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดตามแบบฉบับหินทรายสกุลช่างพระเยาในยุคต้นที่ได้รับอิทธิพลจากทางสุโขทัย ซึ่งถูกค้นพบที่วัดสบร่องขุย วัดร้างที่สันนิษฐานกันว่าเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สาบานต่อกันของพ่อขุนงำเมือง พ่อขุนมังราย และพ่อขุนรามคำแหง (พระร่วง) ด้วยพระพักตร์ที่ช่างแกะสลักฝีมือดีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่างลงตัวพระเกศาเป็นเม็ดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ พระขนงโค้งเรียว พระเนตรเหลือบมองต่ำ พระโอษฐ์อิ่ม แย้มยิ้ม ดูสงบและฉายแววแห่งความเมตตา ถือเป็นหลักฐานทางประวัติสาสตร์ที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่งปัจจุบัน หลวงพ่อพุทธเศียรประดิษฐาน ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดศรีโคมคำ บนพื้นที่ดินขนาดประมาณ 5 ไร่ ตัวอาคารเป็นอาคาร คสล. แบบล้านนาประยุกต์ สูง 2 ชั้น ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางเปิดเป็นคอร์ทซึ่งจัดเป็นสวนหย่อม มีพื้นที่จัดแสดงขนาด 2,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นส่วนจัดแสดง 13 ส่วน มีห้องเก็บของ 3 ห้อง ห้องรับเสด็จ 1 ห้อง ห้องเจ้าหน้าที่ 2 ห้อง และลานศิลาจารึก 1 แห่ง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารติดกับกว๊านพะเยา การจัดภูมิทัศน์โดยรอบจัดเป็นสวนซึ่งปลูกต้นไม้พื้นเมืองหายากหลากหลาย ประเภท มีพื้นที่ลานจอดรถ และรั้วคอนกรีตมีลวดลายสัญลักษณ์ของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ส่วนด้านหลังติดกับกว๊านพะเยา ทำให้สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม ร่มรื่น

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

การจัดเก็บ

จัดเก็บข้อมูลโบราณวัตถุด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ พระธรรมวิมลโมลี ประธานคณะกรรมการบริหาร

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล