1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. แพร่   >  
  7. คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

แพร่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จวนผู้ว่าราชการหลังเก่า ถนนคุ้มเดิม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

0-5452-4158

-

-

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 17:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) จำนวนเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริหารจัดการ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ รวม 6 คน 2) ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย อันดับ 1 เด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา อันดับ 2 ประชาชนทั่วไป 3) สถิติผู้เข้าชม ยังไม่มีการเก็บสถิติ 4) การบริการต่อผู้เข้าชม เจ้าหน้าที่นำชม 5) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 5.1) เอกสารแผ่นพับ 5.2) กำลังจัดทำหนังสือแนะนำพิพิธภัณฑ์ 6) การจัดกิจกรรม (กิจกรรมในช่วงระยะเวลา 1 ปี) มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเปิดการเรียน การสอนหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดปี และจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เช่น เล่นสะล้อ ซอ ซึง ร่วมตัดตุง ร่วมร้อยมาลัยสด ร่วมจัดพานพุ่ม และอื่น ๆ

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทางถึงพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

จากทางหลวงหมายเลข 101 เข้าตัวเมืองแพร่ (ถนนยันตรกิจโกศล) ตรงขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญเมืองไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จนถึงวงเวียนให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคุ้มเดิมอีกประมาณ 100 เมตร ทางด้านขวามือจะถึงคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนารีรัตน์ หรือหากใช้ทางหลวงหมายเลข 1023 จากลำปางเข้ามาทางอำเภอลอง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเหมืองหิตไปประมาณ 700 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนคุ้มเดิม ตรงขึ้นไปประมาณ 700 เมตร ทางด้านซ้ายมือก็จะถึงคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ได้เช่นกัน

ประวัติความเป็นมา

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2435 ก่อนสมัยเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ หลังจากเจ้าหลวงเมืองแพร่คือเจ้าพิริยเทพวงศ์ ได้ลี้ภัยไปอยู่เมืองหลวงพระบางแล้ว คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ได้กลายเป็นที่ตั้งของกองทหารม้าที่ทางกรุงเทพฯ ได้ส่งมารักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองแพร่อยู่ระยะหนึ่ง คุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสด็จมาเยี่ยมราษฎรจังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2501 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประทับแรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2536 อาคารหลังนี้ได้รับพระราชทานรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2536 และสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันและสาธารณะ ประจำปี 2540 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้นได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2541 และได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2547 จังหวัดแพร่ได้มอบคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นผู้ดูแล เพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง" ซึ่งหลังจากที่ได้รับมอบแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ทำการปรับปรุงภายในอาคาร และตกแต่งสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม พร้อมทั้งได้จัดตั้งสำนักงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดูแล โดยได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการในปี 2548

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น ไม่มีเสาเข็มแต่ใช้ไม้ซุงท่อนรองรับฐานเสาทั้งหลัง อาคารหลังนี้มีความหรูหรา สง่างามและโอ่โถงมาก ภายใต้ตัวอาคารยกสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร มีห้องสำหรับคุมขังข้าทาส บริวาร ซึ่งกระทำความผิดจำนวน 3 ห้อง ส่วนชั้นบนแบ่งเป็นห้องปีกด้านซ้ายและขวา หลังคาเป็นทรงปั้นหยา เดิมมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่ ทั้งปั้นลมและชายคารอบตัวอาคารประดับด้วยไม้ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม ด้านหน้าของตัวอาคารมีมุขยื่นออกมา และมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลัง มีหน้าต่างรอบเรือนรวมกัน 72 บาน ซึ่งด้านบนกรอบเช็ดหน้าประดับด้วยลวดลายฉลุไม้

ภูมิทัศน์โดยรอบ

สำหรับสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวอาคารนั้น มีการจัดสวนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับอย่างสวยงาม พร้อมทั้งมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา สภาพพื้นที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งช่วยส่งเสริมสภาพภูมิทัศน์ให้แก่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

เนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ รวมถึงความสวยงามของงานสถาปัตยกรรม

วัตถุจัดแสดง

1) โบราณวัตถุ ได้แก่ เครื่องมือหิน, กระดูกสัตว์ และภาชนะโบราณ 2) สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเรือนของเจ้าหลวงเมืองแพร่ 3) สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเรือน เมื่อครั้งรับเสด็จฯ 4) ภาพถ่าย 5) เอกสารโบราณ ได้แก่ คัมภีร์ใบลาน และหนังสือเก่า 6) เครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อน เช่น พิมพ์ดีด, เตารีด, เครื่องคิดเลข, เครื่องครัว, ภาชนะ เป็นต้น 7) เครื่องมือเครื่องใช้ ได้แก่ เครื่องจักสาน, เครื่องดนตรี, เครื่องเงิน, เครื่องเคลือบ, และเครื่องแก้ว 8) สถาปัตยกรรม

การจัดเก็บ

1) การทำทะเบียนวัตถุสิ่งของ มีการทำทะเบียนวัตถุจัดแสดง 2) ห้องคลังเก็บวัตถุโดยเฉพาะ ไม่มี 3) ห้องปฏิบัติการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัตถุสิ่งของ ไม่มี

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1) พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง 2) พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล