1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

สัมมนาและอบรม

Museum inFocus ครั้งพิเศษ

5 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561
เวลา 13.00-18.00 น.
[ปิดรับลงทะเบียน]

Museum inFocus ครั้งที่ 13-14

29 สิงหาคม 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
ลงทะเบียนเข้าฟังการเสวนาฟรี

Museum inFocus ครั้งที่ 11-12

24 กรกฎาคม 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
โปรดรอติดตามชมการบรรยายย้อนหลัง


Museum inFocus ครั้งที่ 9-10

8 มิถุนายน 2561

21 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
โปรดรอติดตามชมการบรรยายย้อนหลัง

Museum inFocus Special

8 มิถุนายน 2561

9 มิถุนายน 2561
เวลา 17.30-19.00 น.
Curator Talk เบื้องหลังนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพฯ

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 5-8

14 กุมภาพันธ์ 2561

22-23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30


Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 1-4

8 มกราคม 2561

วันที่ 23-24 มกราคม 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.00

Museum inFocus 2017 - Museum & Game

29 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้ที่ http://goo.gl/QC53N8

Museum inFocus 2017 - วันที่ 24 สิงหาคม 2560

22 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้ที่ https://goo.gl/sR1RGa