ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Museum Academy 2018

 

  • โครงการอบรม Museum Academy 2018
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิับติการด้านพิพิธภัณฑ์ทางออนไลน์ได้ทาง https://bit.ly/2H7v7al จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
  • พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยตอบกลับทางอีเมล ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

 

 

 

 

Relate

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2018

ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

11 พฤษภาคม 2561

30-07

มี.ค.-เม.ย.

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ เปิดรับ 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน เท่านั้น

31 มีนาคม 2560

11-30

เม.ย.-เม.ย.

Museum Acdemy 2018 หลักสูตรสำหรับนักพิพิธภัณฑ์รุ่นใหม่เปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ 2561

30 เมษายน 2561