ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Museum Academy 2018

 

  • โครงการอบรม Museum Academy 2018
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิับติการด้านพิพิธภัณฑ์ทางออนไลน์ได้ทาง https://bit.ly/2H7v7al จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
  • พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยตอบกลับทางอีเมล ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

 

 

 

 

Relate

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2018

ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

11 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017

ผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017 ทุกคอร์สการอบรม กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

11 เมษายน 2560