กำหนดการประชุม ASEAN Museum Forum 2018 | Museum Media

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-3 รูป จากทั้งหมด 3 รูป

กำหนดการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum 2018

 

กำหนดการประชุมวิชาการ (PDF) - ดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE! 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (JPG) - ดาวน์โหลดไฟล์

จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (PDF) - ดาวน์โหลดไฟล์

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ - ลงทะเบียนออนไลน์ 

(ปิดรับลงทะเบียนแล้ว)

ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2561 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

 

 สามารถรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ทาง เฟซบุ๊กของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(เฉพาะหอประชุม ชั้น 5)

และสามารถติดตามชมการบรรยายย้อนหลังได้ทาง youtube : Museum Siam

 

มัลติมีเดียไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์_2

ประเภท : .pdf ขนาด: 342.50 KB

งานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์_ASEAN_Museum_Forum_2018_TH

ประเภท : .pdf ขนาด: 180.29 KB

ASEAN_Museum_Forum_2018_EN_UPDATE

ประเภท : .pdf ขนาด: 138.28 KB

Relate

[Video] 70 Years after Malraux's Museums Without Walls...

3rd August 2016 | 14.30-16.00
70 Years after Malraux's Museums Without Walls: Its Inspiration and Resonance to Museum Practice in The Philippines
Dr. Ana Maria Theresa P.Labrador
Assistant Director, National Museum of the Philippines

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2015 - ASEA(R)N : การตีความอาเซียนจากหู

วลีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อการบรรยายจบลง “คนทำงานเสียง ก็อย่าฟังแค่เสียง” ความหมายของประโยคนี้ทำให้ทุกคนต้องหันมาตีความว่า แล้วเราจะทำงานกันอย่างไร เสียงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม แล้วถ้าเรานำเสียงในอาเซียนมารวมกัน เสียงจะกลายเป็นรูปธรรมเลยไหม ในปัจจุบัน เสียงมาได้

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าถึงสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.7 ชั่วโมงต่อวัน

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2015 - สู่ D.I.Y. มิวเซียม : สำรวจปรากฏการณ์พิพิธภัณฑ์ในสังคมร่วมสมัย

D.I.Y. Museum เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่ต้องการเก็บของสะสมที่มีมาตั้งแต่อดีตเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักประวัติศาสตร์หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีตได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนั้น D.I.Y. Museum ยังอาจตีความหมายอื่นได้อีก อาทิเช่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิ

26 สิงหาคม 2559