[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2017

Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

Agenda, Practice, Conflict and Solution

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น.

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

 

นายราเมศ พรหมเย็น

ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

นายพีรพน พิสณุพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

คุณมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

 

Relate

06-03

ก.ค.-ส.ค.

Museum Forum 2017 : Museum Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Education NOW! ชวนทุกท่านมาสำรวจหลากประเด็นเรื่องพิพิธภัณฑ์และการศึกษา ทำความเข้าใจปัญหา อุปสรรค และหาทางออกร่วมกัน

18 กรกฎาคม 2560

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

8 กันยายน 2559

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2016

2nd August 2016 | 10.20-10.45
Opening Museum Forum 2016
Mr. Rames Promyen
Director of National Discovery Museum Institute

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2015 - Digital Curation : When everybody becomes a curator

“Digital Curation” เป็นคำใหม่จริงหรือ ? “Curator” เป็นอาชีพที่คนไทยยังไม่รู้จักหรือเป็นเพียงงานอดิเรกของคนกลุ่ม ๆ หนึ่งในโลกศิลปะเท่านั้น ในช่วงสามปีที่ผ่านมานี้เรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกนำมาพูดคุยและถกเถียงกันอย่างมากจากคนในกลุ่มงานประเภทเดียวกัน แต่หลังจาก

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

21-21

ก.พ.-ก.พ.

Museum inFocus 2019 ชวนเสวนา "ทัศน จดหมายเหตุ" และ "จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม"

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นในพิพิธภัณฑ์กับงานจดหมายเหตุกับ 2 หัวข้อเสวนา

13 กุมภาพันธ์ 2562