[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2017

Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

Agenda, Practice, Conflict and Solution

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น.

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

 

นายราเมศ พรหมเย็น

ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

นายพีรพน พิสณุพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

คุณมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

 

Relate

Museum inFocus 2015 - วิธีสร้างประสบการณ์ใน Discovery Museum

นิยามของ “Discovery Museum” เป็นนิยามที่ให้คำจำกัดความยากมากเพราะคำนี้เป็นคำใหม่สำหรับทุก ๆ คน แต่พอจะให้คำอธิบายสั้น ๆ ได้ว่า “เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้” ซึ่งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับที่อื่นทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างกันไป คือ พิพิธภัณฑ์นี้จะ

26 สิงหาคม 2559

19

พ.ย.

Museum inFocus ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิบ้านฮอลันดา (ภาคพิเศษ)

การบรรยายวิชาการที่ไม่ธรรดา

7 ธันวาคม 2559

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - How to start a MUSEUM?

ปรัชญาในการสร้างพิพิธภัณฑ์ คือ ทุกรายละเอียดคือภาพรวม (Every detail is an experience) พิพิธภัณฑ์จะต้องไม่น่าเบื่อแต่พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ให้การศึกษาเรียนรู้

8 กันยายน 2559

01

เม.ย.

ร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 "Museum Education NOW! : Agenda, Practice, Conflict and Solution"

12 เมษายน 2560

30-07

มี.ค.-เม.ย.

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ เปิดรับ 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน เท่านั้น

31 มีนาคม 2560

Museum inFocus 2016 - ขุดแล้วไปไหน? : จากงานโบราณคดีสู่สื่อการเรียนรู้ชุมชน

โบราณคดีคืออะไร? นักโบราณคดีทำงานกันอย่างไร และนักโบราณคดีสืบสร้างความจริงอย่างไร

8 กันยายน 2559