ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy 2017

 

รายละเอียดโครงการ - คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ใบสมัครโครงการ - คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หรือ คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ [ปิดรับสมัคร]

 

 

โปสเตอร์โครงการ - คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

Relate

11-30

เม.ย.-เม.ย.

Museum Acdemy 2018 หลักสูตรสำหรับนักพิพิธภัณฑ์รุ่นใหม่เปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ 2561

30 เมษายน 2561

การสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการคัดเลือก

ปิดรับใบสมัคร 7 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมชั้นเรียนวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.

8 เมษายน 2560

19

พ.ย.

Museum inFocus ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิบ้านฮอลันดา (ภาคพิเศษ)

การบรรยายวิชาการที่ไม่ธรรดา

7 ธันวาคม 2559