ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy 2017

 

รายละเอียดโครงการ - คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ใบสมัครโครงการ - คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หรือ คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ [ปิดรับสมัคร]

 

 

โปสเตอร์โครงการ - คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

Relate

รายละเอียดโครงการ Museum Academy 2018

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง http://bit.ly/2H7v7al จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

24 เมษายน 2561

19

พ.ย.

Museum inFocus ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิบ้านฮอลันดา (ภาคพิเศษ)

การบรรยายวิชาการที่ไม่ธรรดา

7 ธันวาคม 2559

การสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการคัดเลือก

ปิดรับใบสมัคร 7 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมชั้นเรียนวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.

8 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

15 มิถุนายน 2559