การสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการคัดเลือก

Museum Academy 2017

 

เปิดกว้างให้กับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานพิพิธภัณฑ์ทุกแขนง

 

1) ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมและความคาดหวังต่อการประยุกต์ใช้กับงานหรือความสนใจของตนเองส่งมาทาง info.museumacademy@gmail.com

หรือสมัครออนไลน์ได้ทาง https://goo.gl/forms/Ez67pR0yCFd7O9Eo2 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

 

ขออภัย ขณะนี้หมดเขตการรับสมัคร Museum Academy 2017 แล้ว

โปรดติดตามประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมชั้นเรียนได้ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. 

 

2) ฝ่ายวิชาการจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

โดยตอบกลับอีเมลภายในวันที่ 11 เมษายน 2560

 

3) ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (ทั้งนี้ต้องเข้ารับการอบรมและร่วมปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาและเนื้อหาในหลักสูตร)

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .DOC / คลิกเพื่อดาวน์โหลด .PDF

 

 

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

MA_application-form-2017

ประเภท : .pdf ขนาด: 120.02 KB

Relate

19

พ.ย.

Museum inFocus ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิบ้านฮอลันดา (ภาคพิเศษ)

การบรรยายวิชาการที่ไม่ธรรดา

7 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2018

ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

11 พฤษภาคม 2561

11-30

เม.ย.-เม.ย.

Museum Acdemy 2018 หลักสูตรสำหรับนักพิพิธภัณฑ์รุ่นใหม่เปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ 2561

30 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

15 มิถุนายน 2559